Fedorovych Zoryana
Fedorovych Zoryana
Verified email at meduniv.lviv.ua
TitleCited byYear
Модель локалізації головних потенціалгенеруючих іонів у клітинах
З Іваницька, Е Личковський, Д Санагурський
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2008.–Вип 47, 21-31, 2008
32008
Аналіз механізмів переносу основних потенціалгенеруючих іонів в ранньому розвитку тварин
ЗЯ Іваницька
Вісн. Харків. ун-ту. Сер. біол, 86-93, 2005
22005
Визначення значення стехіометричного показника Na+/Ca2+обмінника для зародків холоднокровних
ЗЯ Іваницька, ЕІ Личковський, ДІ Санагурський
Vĕdecký Ptenciál Svĕta: Materiály IV Mezinárodni Vĕdecko-Praktická Konf …, 0
2
Використання кейс-методу у професійній підготовці студентів
ЗЯ Федорович
Miendzynarodowф Naukowo-Praktyczna Konferencja “Pedagogoka. Osiagniecia …, 2015
12015
Уточнення моделі динаміки концентрацій іонів та неоднорідний розподіл дебаєвської довжини на мембранах зародкових клітин
ЗЯ Федорович, СДI Личковський EI
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія 2, 24-29, 2010
12010
Optical spatial dispersion in terms of Jones calculus
SY Nastyshyn, IM Bolesta, SA Tsybulia, E Lychkovskyy, ZY Fedorovych, ...
Physical Review A 100 (1), 013806, 2019
2019
Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці медичних фахівців
ЗЯ Федорович
International scientific and practical conference “Pedagogy in EU countries …, 2018
2018
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАРОДКІВ В'ЮНА ЗА ДІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
ГГВ Федорович З.Я.
«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ», 43-45, 2018
2018
Analysis of the transmembrane potential of embryos exposed to action of nickel, cobalt, tin and zinc
GV Galyk, ZY Fedorovych, EI Lychkovsky, DI Sanagursky
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (2), 216-222, 2018
2018
ФУНКЦІОНУВАННЯ NO-СИНТАЗИ В ЛЕЙКОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ACNE VULGARIS
ЗДВ Г.С. Лаврик, О.П. Корнійчук, З.Я. Федорович
«Світ Медицини та Біології» 4 (66), 75-80, 2018
2018
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНА РІВНОВАГА В СПЕРМАТОЗОЇДАХ ІНФЕРТИЛЬНИХ ЧОЛОВІКІВ
ВЗД Фафула Р.В., Онуфрович О.K., Єфремова У.П., Воробець М.З., Наконечний Й ...
Світ Медицини та Біології 4 (66), 120-124, 2018
2018
NO-СИНТАЗНА АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ACNE VULGARIS
ГС Лаврик, ОП Корнійчук, ЗЯ Федорович, ЗД Воробець
Мікробіологія і біотехнологія, 51-62, 2018
2018
Перспективи дослідницької діяльності майбутніх лікарів у студентському науковому гуртку для формування професійного мислення
ЗЯФ М. А. Пайкуш
PEDAGOGY and PSYCHOLOGY 61 (141), 56-58, 2017
2017
Ефективність використання технічних засобів навчання та інформаційних технологій в оптимізації процесу навчання дисципліни «Біофізика з фізичними методами аналізу»
ЗЯ Федорович
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 55 (127), 16-19, 2017
2017
Оптимізація процесу навчання дисципліни «Біофізика з фізичними методами аналізу» студентам- фармацевтам у вищих навчальних закладах в сучасних умовах
МІД З.Я. Федорович
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 50 (111), 15-18, 2017
2017
Phenomenological Model of Dynamics Ions Concentration and the Membrane Potential of Embryo Cells
Z FEDOROVYCH
Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 41-53, 2016
2016
Phenomenological model of dynamics ions concentration and the membrane potential of embryo cells
Z FEDOROVYCH
XV International Congress of Medical Sciences. Abstract Book (12-15 May …, 2016
2016
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СПРЯЖЕНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ІОНІВ K+, Na+ I CI-ЧЕРЕЗ ПЛПЗМАТИЧНУ МЕМБРАНУ КЛІТИНИ
Z Fedorovych, E Lychkovskyy
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2014
2014
ХАРАКТЕРИСТИКА НАТРІЙ-ПРОТОННОГО ОБМІННИКА ЕМБРІОНАЛЬНИХ І ПУХЛИННИХ КЛІТИН
ЗЯ Федорович
Studia Biologica 6 (1), 5-19, 2012
2012
Функціональна характеристика йон-транспортувальних систем лімфоцитів крові
РВ Фафула, ЗЯ Федорович, УП Єфремова, ЕІ Личковський, ...
Фізика живого 20 (1), 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20