Дмитро Леонідович Радик (Dmytro Radyk)
Дмитро Леонідович Радик (Dmytro Radyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Технологія сільськогосподарського машинобудування
БМ Гевко, ДЛ Радик, ІБ Гевко
К.: Кондор, 2006
222006
Види зношення спіралей гвинтових робочих органів
ВВ Васильків, ДЛ Радик
Вісник ХНТУСГ.–Харків: ХНТУСГ, 197-202, 2010
62010
Технологічні основи формоутворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин
БМ Гевко, МІ Пилипець
БМ Гевко, МІ Пилипець та ін, 2009
52009
Технологічні та конструктивні особливості виготовлення гвинтових заготовок з листового прокату
ВВ Васильків, ДЛ Радик, ІБ Гевко
Наукові нотатки: міжвуз. збірник (за напрямом «Інженерна механіка»).–2004 …, 2004
32004
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки деталей тиском» для здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян за спеціальністю 131 …
ДЛ Радик, МР Паньків, ВР Паньків, МД Сіправська
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
1*2018
Методы формообразования винтовых заготовок. Термины и определения
ВВ Васылькив, ДЛ Радык, ПВ Босюк
Материалы VII Международной научно-технической конференции «Динамика систем …, 2009
12009
Методичні вказівки англійською мовою до екзамену з фаху студентів освітнього рівня бакалавр для здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян за спеціальністю 131 …
МІ Пилипець, ДЛ Радик, ІГ Ткаченко, ВР Паньків, МР Паньків
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів усіх форм навчання на тему:" Визначення похибки встановлення циліндричних деталей в призмі" з …
ДЛ Радик, ІГ Ткаченко, МД Сіправська
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
Дослідження впливу технологічної спадковості в процесах деформування листових заготовок
ДЛ Радик, БР Парастюк
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Обгрунтування конструктивних параметрів інструменту для оброблення прямолінійних півкруглих шліцьових канавок
ДЛ Радик, СЯ Носевич, ЮЯ Носевич, ЛМ Романовська
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Окремі педагогічні аспекти академічної адаптації іноземних студентів до навчання в українських вузах
ЛМ Данильченко, ДЛ Радик
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Структура технологічного процесу ремонтного виробництва: методичні вказівки з дисципліни «Технологія ремонту та відновлення деталей машин» для практичних занять і самостійної …
ДЛ Радик, ІГ Ткаченко, МД Радик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018
2018
Дослідження методів зміцнення деталей поверхневим пластичним деформуванням
ЛМ Данильченко, ДЛ Радик
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Дослідження енергосилових параметрів роботи гвинтових живильників з конічними робочими органами
ДЛ Радик, МД Радик, БС Флис
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Програма ознайомчої практики
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ДЛ Радик, ІГ Ткаченко
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
2016
Дослідження процесу захоплення вантажу конічними шнеками
МД Радик, ДЛ Радик
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Спосіб виготовлення широкосмугових секційних гвинтових заготовок
ВВ Бобрик, ВВ Васильків, ДЛ Радик, ВВ Бобрик, ВВ Василькив, ...
2014
Пристрій для виготовлення навивних гвинтових заготовок
ПВ Босюк, ВВ Васильків, ДЛ Радик
2014
Способи формоутворення гвинтових і шнекових заготовок в процесі волочіння–скручування
В Васильків, Д Радик, В Бобрик
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Пристрій для виготовлення навивних гвинтових заготовок
ВВ Васильків, ВМ Голендер, ДЛ Радик, ВВ Василькив, ДЛ Радик
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20