Колісник СВ, Колесник СВ, Kolisnyk SV, Kolesnik SV
Колісник СВ, Колесник СВ, Kolisnyk SV, Kolesnik SV
Національний фармацевтичний університет (НФаУ)
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ноотропні властивості нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
СЮ Штриголь, ОО Стіхарний, СВ Колісник, ВВ Болотов, ОВ Шатілов
НФаУ, 2008
232008
Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на фізичну витривалість тварин за умов гіпотермії
РВ Луценко, ТО Дев'яткіна, СВ Колісник, ВВ Болотов
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 3 (3), 89-92, 2008
13*2008
та iн. Церебропротекторнi властивостi похiдних 2-оксоiндолiн-3-глiоксилової кислоти
СЮ Штриголь, ОО Стiхарний, СВ Колiсник
Вiсник фармацiї, 60, 2008
82008
Церебропротекторні властивості похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
СЮ Штриголь, ОО Стіхарний, СВ Колісник, ВВ Болотов, ВС Штриголь, ...
НФаУ, 2008
82008
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА N-[(1Z)-2-АРИЛАМИНО-2-ОКСО-1-(2-ОКСО-1, 2-ДИГИДРО-ЗН-ИНДОЛ-3-ИЛИДЕН) ЭТИЛ] БЕНЗАМИДОВ
СВ Колісник, ВВ Болотов, ОО Алтухов, СВ Шишкіна
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 8 (3), 65-70, 2010
72010
Вплив похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на емоційно-поведінкові реакції в щурів
РВ Луценко, РВ Луценко, ТО Дев'яткіна, ТА Девяткина, СВ Колісник, ...
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, 2008
72008
Синтез, властивостi i бiологiчна активнiсть N--ω-амiнокислот та їх похiдних
СВ Колiсник, ВВ Болотов, ОВ Ляшенко
Журнал органiч-ної та фармацевтичної хiмiї. 7 (4), 55, 2009
62009
Синтез, властивості і біологічна активність N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-омега-амінокислот та їх похідних
СВ Колісник, ВВ Болотов, ОВ Ляшенко, СВ Колесник
НФаУ, 2009
62009
Синтез, фізико-хімічні властивості і біологічна активність N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінокислот та їх похідних
СВ Колісник
Вісник фармації, 63, 2010
52010
Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур
СІ Шмат, ПГ Лузан
Механізація та електрифікація сільського господарства, 126-134, 2010
52010
Синтез та властивостi N-бен-замiдiв
СВ Колiсник, ВВ Болотов, ОО Алтухов
Журнал органiчної та фармацевтичної хiмiї 8 (3), 65, 2010
52010
Доклінічне вивчення ноотропної активності та супутніх психотропних властивостей похідних 2-оксоіндоліну
ОВ Шатілов, СЮ Штриголь, СВ Колісник, ВВ Болотов
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2009
52009
Зв’язок “Структура-дія-активність” у ряду похідних 2-оксиіндолін-3-гліоксилової кислоти
ІІ Шевцов, ВІ Березняков, ЕЛ Торяник, СВ Колісник
Медична хімія 8 (1-С), 67-71, 2006
52006
Отражение света космическими объектами с регулярной зеркальной поверхностью
ВМ Григоревский, СЯ Колесник
Астрономический вестник., 107, 1978
51978
Пошук біологічно активних речовин зі стреспротективною активністю в ряду нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
РВ Луценко, ТО Дев'яткіна, ОМ Важнича, ВВ Болотов, СВ Колісник, ...
Національний фармацевтичний університет, 2007
42007
Однореакторний синтез етилового ефіру 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на основі ізатин-3-гідразону
ВВ Болотов, СВ Колісник, СВ Ковальова
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2007
42007
Научные ведомости Белгородского государственного университета.–2014
СВ Колесник, ЕН Свечникова, ТН Святская
Выпуск 25 (4), 175, 0
4
The molecular design of biologically active derivatives of N-phenylanthranilic acid
OM Svechnikova, SV Kolisnyk, OF Vinnyk, TA Kostina, TV Zhukova
Zurnal organičnoï ta farmacevtičnoï himiï 16 (1 (61)), 49, 2018
3*2018
Рентгеноструктурное исследование этилового эфира 2-оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты
СВ Колесник, ВВ Болотов, СВ Шишкина
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 84-86, 2009
32009
Встановлення тотожності трави анісу звичайного (Anisum vulgare Gaertn.) за морфолого-анатомічними ознаками
СВ Колісник, ТМ Гонтова, УА Умаров, КР Гордєй
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики 14 (1), 39-44, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20