Андрій Харенко
Андрій Харенко
доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ефективність функціонування та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств
АО Харенко
Редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ, 2008
192008
Особливості формування витрат на виробництво органічної продукції рослинництва
АП Бурляй, ОЛ Бурляй, АО Харенко
Економічний часопис-ХХІ, 2015
112015
Ефективнiсть функцiонування та перспективи розвитку сiльськогосподарських пiдприємств на регiо-нальному рiвнi: монографiя
АФ Бурик, АО Харенко
52009
Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва
АО Харенко, ВВ Бобко, ІІ Чернега
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
42013
Сучасний стан розвитку садівництва в Україні
АП Бурляй
УНУС, 2013
32013
Забезпеченість та використання ресурсів у реформованих сільськогосподарських підприємствах Черкащини
АО Харенко
АО Харенко, 52-56, 2004
32004
Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами
АО Харенко, ОЛ Бурляй, ТІ Бортник
Актуальні проблеми економіки, 213-225, 2015
22015
Канали реалізації сільськогосподарської продукції аграрними товаровиробниками
АО Харенко
Умань: Вид-во УНУС, 2013
22013
Маркетинг у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
АО Харенко, РС Назарчук
Умань: Вид-во СПД Сочінський, 2012
22012
Маркетинг продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств
АО Харенко, ОЛ Бурляй
Тернопіль, 2011
22011
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА М ЯСА ВРХ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
АО Харенко, ОЛ Бурляй
Умань, 2011
22011
Маркетингові дослідження конкурентоспроможності виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
АО Харенко, ОЛ Бурляй
Хмельницький, 2011
22011
Морфологічні особливості соєвих білкових продуктів, які використовують при виготовленні м’ясних напівфабрикатів
ГІ Коцюмбас, ОМ Щебентовська
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2*2010
Моніторинг рекламного ринку України
АО Харенко
Умань, 2009
22009
Маркетинг плодоягідної продукції: стан, тенденції, перспективи
ВА Лементовська, АО Харенко, ТІ Бортник
Вісник Харківського національного аграрного університета ім. ВВ Докучаєва, 2018
12018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
12017
Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами
АО Харенко, МА Коротєєв, ТІ Бортник
Актуальні проблеми економіки, 185-197, 2016
12016
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА АГРОМАРКЕТИНГУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ
АО Харенко, ВВ Бобко
Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015
12015
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГЛ БУРЛЯЙ, АО Харенко, ГЛ Бурляй
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та …, 2012
12012
Маркетинг в аграрному секторі економіки
АО Харенко
Умань: Вид-во УНУС, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20