Евгений Стецук
Евгений Стецук
доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Украинской медицинской стоматлогической академии
Verified email at umsa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Професіоналізм викладачів у медичних вузах як основна складова їх педагогічної майстерності
ВІ Шепітько, ІМ Донець, НВ Борута, ЄВ Стецук, АС Григоренко, ...
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
62020
Морфофункціональні зміни сімяників при асептичному запаленні та корекції його трансплантацією кріоконсервованої плаценти
ЄВ Стецук, ЕВ Стецук
62007
Морфологічні та морфометричні зміни в сім'яниках щурів за умов тривалої дії на організм відпрацьованого моторного масла
НВ Соловйова, ЄВ Стецук
Мир медицины и биологии 6 (1), 2010
52010
Динаміка ранніх термінів гострого асептичного запалення сімяників під впливом трансплантації кріоконсервованої плаценти.
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, ЄВ Стецук, ЕВ Стецук
Всеукраїнська громадська організація „Наукове товариство анатомів …, 2007
52007
Стан сперматогенного епітелію, гемоциркуляторного русла сім’яників при асептичному запаленні і трансплантації кріоконсервованої плаценти
ЄВ Стецук
Актуал. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад 5, 90, 2005
52005
Зміни сперматогенного епітелію сім’яників щурів при експериментальному асептичному запаленні
ЄВ Стецук, ВІ Шепітько, ГА Єрошенко
Світ медицини та біології, 67-70, 2005
52005
Діяльність студентського наукового товариства є першим кроком підготовки висококваліфікованих спеціалістів
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ТА Скотаренко, АС Григоренко
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
42020
Досвід впровадження дистанційної форми навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ГА Єрошенко, ВІ Шепітько, ОС Якушко, ОД Лисаченко, ТА Скотаренко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
42020
Зміни вільнорадикальних окиснювальних процесів у тканинах сім’яників білих щурів при дії на організм відпрацьованого моторного масла
НВ Соловйова, ВО Костенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2010
42010
Морфофункцiональна характеристика селезiнки щурiв в нормi
ВI Шепiтько, ВВ Кацай, ЕВ Стецук
Свiт медицини та бiологiї., 99, 2010
42010
Динамика ранних сроков острого асептического воспаления семенников под явлиянием трансплантации криоконсервированной плаценты
ВІ Шепітько, ЄВ Стецук
Морфологiя 1 (1), 120-123, 2007
42007
Дистанційна форма підвищення кваліфікації викладачів, як одна із форм підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних працівників освіти
ВІ Шепітько, НВ Борута, CЄ Валерійович
The V th International scientific and practical conference «Study of modern …, 2020
32020
Діяльність студентського наукового гуртка на кафедрі гістології, цитології та ембріології УМСА
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОС Якушко, ОВ Волошина, ...
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
32020
Influence of the 30-days central deprivation of testosterone synthesis on the morphological and functional features of rat testicular interstitial endocrinocytes and sustentocytes
VO Kostenko, VI Shepitko, AN Goltsev
Мир медицины и биологии 15 (4 (70)), 2019
32019
Підвищення професіоналізму викладачів у вищих медичних закладах України за сучасних умов
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Волошина, ІМ Донець
22021
Вплив студентських наукових гуртків вищої школи на процес становлення та формування молодого науковця
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Вільхова, ТА Скотаренко
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
22020
Електронно-мікроскопічна характеристика підщелепних залоз щурів, стимульованих ацетилхоліном
ГА Єрошенко, ГА Ерошенко, ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, СМ Білаш, ...
Вінницький національний медичний університет імені МІ Пирогова, 2006
22006
Вплив кріоекстракта плаценти на реакцію тучних клітин при запаленні
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, ТМ Юрченко, ТН Юрченко, МО Клименко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2004
22004
Активізація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти у роботі студентського наукового гуртка на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОС Якушко, ТА Скотаренко, ...
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2021
12021
Structural organization of stromal and parenchymal components of rat testes during central deprivation of testosterone synthesis on the 180 day of the experiment
YV Stetsuk, OY Akimov, KV Shepitko, AM Goltsev
Українська медична стоматологічна академія, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20