Світлана Лабунська
Світлана Лабунська
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
НазваниеПроцитированоГод
Формування облiково-аналiтичного забезпечення iнновацiйної дiяльності
ОВ Кантаєва
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
162009
Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: методологія та практика: монографія
СВ Лабунська
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2014
132014
Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності
СВ Лабунська
Проблеми економіки, 282-289, 2014
112014
Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства:[монографія]
ЮД Маляревський
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
112008
Особенности количественного определения уровня внутренних угроз экономической безопасности деятельности предприятия
СВ Лабунская, ЕВ Прокопишина
Бизнес Информ, 97-102, 2007
112007
Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки
СВ Лабунська
Вісник Національного університету «Львівська політехніка, 297-304, 2012
102012
Використання моделей канонічного кореляційного аналізу під час оцінки інноваційної спроможності суб’єктів господарювання
СВ Лабунська
Моделювання регіональної економіки, 40-50, 2014
42014
Проблеми оцінки інноваційної спроможності в системі економічної безпеки підприємства
СВ Лабунська
Видавництво Львівської політехніки, 2011
42011
Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки
СВ Лабунська, НВ Курган
Економіка розвитку, 50-54, 2009
42009
Innovation as a Driver for Conflict and Harmony of Social and Economic Interests
S Labunska, O Prokopishyna
Економіка розвитку, 53-63, 2016
32016
SPECIFIC TASKS OF ACCOUNTING AS THE SUBSYSTEM OF ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE'S INNOVATION ACTIVITY
S Labunska, O Prokopishana
Экономика развития, 103-110, 2012
32012
Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково аналітичні аспекти
ЮД Маляревський, СВ Лабунська, ОВ Прокопішина
Х.: Вид. ХНЕУ, 2009
32009
Управленческий учет. Конспект лекций для студентов специальности 8.050106 всех форм обучения. Ч. 1
СВ Лабунская
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2005
32005
Формування методологічної та онтологічної парадигм управління інноваційною діяльністю підприємства
СВ Лабунська
Бізнес Інформ, 68-71, 2012
22012
Інноваційна діяльність як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки
СВ Лабунська
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
Концептуальні підходи до оцінки інноваційної спроможності підприємств
СВ Лабунська
Управління розвитком: зб. наук. праць.–Х.: Вид. ХНЕУ, 118, 2011
22011
Методологічні основи формування системи економічної безпеки інноваційно активного підприємства
СВ Лабунська, СВ Лабунская
12014
Methodological Approaches to the Evaluation and Analysis of the Impact of Interrelated Factors on the Business Innovation Capacity
S Labunska
Економіка розвитку, 105-110, 2014
12014
Розвиток методологічних основ класифікації інновацій в системі управління витратами інноваційної діяльності підприємства
СВ Лабунська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
12014
Гносеологічні основи економічних досліджень. Проблеми управління інноваційними витратами підприємства
СВ Лабунська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 128-142, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20