Follow
Володимир Дмитрович Бабкін (1924 - 2018)
Володимир Дмитрович Бабкін (1924 - 2018)
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна держава та захист прав людини
ВД Бабкін
Правова держава 9, 1998
851998
Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: монографія
ZHO Dzeĭko
Київський університет, 2007
782007
Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Шемшученка ЮС, Бабкіна В.Д.
ВП Горбатенко, А Саприкін
К.: Генеза, 2004
58*2004
Народ и власть. Опыт системного исследования воззрений МЕ Салтыкова-Щедрина
ВД Бабкин, ВН Селиванов
К.: Манускрипт, 1996
491996
Юридична наука України на сучасному етапі
ВД Бабкін, ЮС Шемшученко
Правова держава, 2005
362005
Взаємозв’язки філософії права та загальної теорії держави і права
ВД Бабкін
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
312003
Нарис історії розвитку загальної теорії держави і права, філософії та енциклопедії права
ВД Бабкін, ІБ Усенко
Антологія української юридичної думки 2, 9-43, 2002
302002
Від правової до соціально-правової держави
ВД Бабкін
Правова держава.–2001.–Вип 12, 270-281, 2001
292001
Правовий звичай як джерело українського права IX–XIX ст.
ІБ Усенко, ВД Бабкін, ТІ Бондарук, ІВ Музика
Kyiv: Naukova dumka, 280, 2006
25*2006
Правовое воспитание студентов
ВД Бабкин
К.: Вища шк, 1983
201983
Державна політика: аналіз та впровадження в Україні
ВА Ребкало, ВВ Тертичка
К.: УАДУ 80, 67-68, 2002
192002
Сучасна методологія досліджень історії держави і права України
ВД Бабкін
Антологія української юридичної думки 10, 103-115, 0
19
Конституційні засади соціальної держави України
ВД Бабкін
Правова держава: щорічн. наук. пр.–К.: Ін-т держави і права ім. ВМ …, 2000
172000
Право і закон: співвідношення понять
ВД Бабкін
Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: матеріали XIII …, 2005
162005
Наукова ідеологія" чи" ідеологічна наука"?
ВД Бабкін
Правова держава: Щорічник наукових праць.—Випуск восьмий.—K, 1997
121997
Державна влада і політична опозиція
ВД Бабкін
Правова держава, 193-199, 1996
121996
Політологія: підручник
ВГ Антоненко, ВД Бабкін, ОВ Бабкіна, ВМ Бебик, МФ Головатий
К.: ВЦ" Академія, 2006
112006
Юридична енциклопедія: системний розвиток права України
ВД Бабкін, ВП Горбатенко
Правова держава.–1999.–Випуск 10, 1999
8*1999
Чижов Микола Юхимович
ВД Бабкин
Антологія української юридичної думки, 222-224, 0
8
Проблема соціальної держави в сучасній Україні
ВД Бабкін
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.-К.: УФІМБ, 1999
51999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20