Мельник Юрій Борисович / Melnyk Yuriy Borysovych / Ю. Мельник / Yuriy Melnyk / Yu. Melnyk
Мельник Юрій Борисович / Melnyk Yuriy Borysovych / Ю. Мельник / Yuriy Melnyk / Yu. Melnyk
Professor in National Academy of the National Guard of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан здоров’я дітей України. Фактори «ризику» шкільного середовища
ІЄ Сапуга, ЮБ Мельник
Основи здоров'я та фізична культура, 2007
302007
Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога
ЮБ Мельник
Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освіт.-метод …, 2003
272003
Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра: монографія
ЮБ Мельник
Х.: ХНПУ, – 244 с., 2012
16*2012
Особливості формування культури здоров’я: модель культури здоров’я особистості учня
ЮБ Мельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
12*2004
Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів
ЮБ Мельник, СМ Свячена
навч.-метод. посіб. для кер. навч. закл., учителів, вихователів, практ …, 2002
122002
Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи
ЮБ Мельник
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 …, 2010
102010
Феномен «культура здоров’я»(методологічний та методичний аспекти)
ЮБ Мельник
Всемирный Этический Форум «Этика и гуманизм»: сб. тр. междунар. конгр, 177-179, 2005
10*2005
Формування культури здоров’я учнів початкової школи.
ЮБ Мельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
10*2002
Соціально-педагогічна система формування культури здоров’я школярів
ЮБ Мельник
Соціальна робота в Україні: теорія і практика: наук.-метод. журнал, 50-56, 2008
9*2008
Діалектика здоров’я
ЮБ Мельник
Всемирный Этический Форум «Единый мир–здоровый человек»: сб. тр. междунар …, 2004
82004
Study of trends of students’ demand for the formation of competences by higher educational institutions
YB Melnyk
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
62017
The influence of educational, physical cultural and healthy work on the formation of the health culture of master’s students
Y Melnyk
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), 219–226, 2019
52019
Training of future specialists in higher education institutions. International Journal of Science Annals, 1(1-2), 4–11. doi:10.26697/ijsa.2018.1-2.01
YB Melnyk, IS Pypenko
International Journal of Science Annals 1 (1-2), 4–11, 2018
52018
Основи психотехнологій: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. вищих навч. закладів
ЮБ Мельник
Х.: ХНПУ, 2011
5*2011
Monitoring of formation health culture of schoolchildren. Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2073–2079. doi:10.7752/jpes.2017.s4210
Y Melnyk
Journal of Physical Education and Sport 17 (4), 2073–2079, 2017
42017
Можливості педагогічної логістики і нові нейробіологічні підходи
ЮБ Мельник, ЮО Прокопенко, АВ Стаднік
Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук …, 2015
42015
Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі
ЮБ Мельник
Соціальна педагогіка: теорія і практика: наук.-метод. журнал.—Луганськ …, 2009
42009
Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі
ЮБ Мельник
Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК,, 234 – 241, 2007
42007
Mental health of a personality: diagnostics and prevention of mental disorders
Y Melnyk, A Stadnik
International Journal of Education and Science 1 (3-4), 50, 2018
32018
Innovative potential of modern specialist: The essence and content.
Y Melnyk, I Pypenko
Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation/in Yu …, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20