Мельник Юрій Борисович / Melnyk Yuriy Borysovych / Yuriy Melnyk /  Юрій Мельник
Мельник Юрій Борисович / Melnyk Yuriy Borysovych / Yuriy Melnyk / Юрій Мельник
Scientific Research Institute KRPOCH
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога
ЮБ Мельник
Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освіт.-метод …, 2003
302003
Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра: монографія
ЮБ Мельник
Х.: ХНПУ, – 244 с., 2012
18*2012
Управление стрессами
Ю Мельник
Управление персоналом, 20-23, 2002
162002
Діалектика здоров’я
ЮБ Мельник
Всемирный Этический Форум «Единый мир–здоровый человек»: сб. тр. междунар …, 2004
15*2004
Особливості формування культури здоров’я: модель культури здоров’я особистості учня
ЮБ Мельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
15*2004
Training of future specialists in higher education institutions
YB Melnyk, IS Pypenko
International Journal of Science Annals 1 (1-2), 4–11, 2018
142018
Соціально-педагогічна система формування культури здоров’я школярів
ЮБ Мельник
Соціальна робота в Україні: теорія і практика: наук.-метод. журнал, 50-56, 2008
14*2008
Феномен «культура здоров’я»(методологічний та методичний аспекти)
ЮБ Мельник
Всемирный Этический Форум «Этика и гуманизм»: сб. тр. междунар. конгр, 177-179, 2005
14*2005
Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів
ЮБ Мельник, СМ Свячена
навч.-метод. посіб. для кер. навч. закл., учителів, вихователів, практ …, 2002
142002
Формування культури здоров’я учнів початкової школи
ЮБ Мельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
13*2002
The influence of educational, physical cultural and healthy work on the formation of the health culture of master’s students
Y Melnyk
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), 219–226, 2019
112019
Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.05 / Мельник Юрій Борисович. Харків, 2010. 346 с.
ЮБ Мельник
ХДАК, 2010
11*2010
Medical-psychological support of specialists' professional activity in extreme conditions
YB Melnyk, ІІ Prykhodko, AV Stadnik
Minerva Psichiatrica 60 (4), 158–168, 2019
102019
Study of trends of students’ demand for the formation of competences by higher educational institutions
YB Melnyk
Science and Education, 128–134, 2017
102017
Mental health of a personality: diagnostics and prevention of mental disorders
Y Melnyk, A Stadnik
International Journal of Education and Science 1 (3-4), 50, 2018
92018
Innovative potential of modern specialist: The essence and content.
Y Melnyk, I Pypenko
Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation/in Yu …, 2017
82017
Monitoring of health culture formation in schoolchildren
Y Melnyk
Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 2073-2079, 2017
7*2017
Можливості педагогічної логістики і нові нейробіологічні підходи
ЮБ Мельник, ЮО Прокопенко, АВ Стаднік
Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук …, 2015
62015
Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі
ЮБ Мельник
Соціальна педагогіка: теорія і практика: наук.-метод. журнал.—Луганськ …, 2009
62009
Концепція формування культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу
ЮБ Мельник
Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г …, 2002
62002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20