Мельник Юрій Борисович / Melnyk Yuriy Borysovych / Ю. Мельник / Yuriy Melnyk / Yu. Melnyk
Мельник Юрій Борисович / Melnyk Yuriy Borysovych / Ю. Мельник / Yuriy Melnyk / Yu. Melnyk
Professor in National Academy of the National Guard of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан здоров’я дітей України. Фактори «ризику» шкільного середовища
ІЄ Сапуга, ЮБ Мельник
Основи здоров'я та фізична культура, 2007
302007
Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога
ЮБ Мельник
Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освіт.-метод …, 2003
292003
Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра: монографія
ЮБ Мельник
Х.: ХНПУ, – 244 с., 2012
16*2012
Управление стрессами
Ю Мельник
Управление персоналом, 20-23, 2002
152002
Особливості формування культури здоров’я: модель культури здоров’я особистості учня
ЮБ Мельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
13*2004
Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів
ЮБ Мельник, СМ Свячена
навч.-метод. посіб. для кер. навч. закл., учителів, вихователів, практ …, 2002
132002
Training of future specialists in higher education institutions
YB Melnyk, IS Pypenko
International Journal of Science Annals 1 (1-2), 4–11, 2018
122018
Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук
ЮБ Мельник
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 …, 2010
112010
Sotsialno-pedahohichna systema formuvannia kultury zdorovia shkoliariv [Socio-pedagogical system of formation of students’ health culture]
YB Melnyk
Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka – Social Work in Ukraine …, 2008
11*2008
Феномен «культура здоров’я»(методологічний та методичний аспекти)
ЮБ Мельник
Всемирный Этический Форум «Этика и гуманизм»: сб. тр. междунар. конгр, 177-179, 2005
11*2005
Dialektyka zdorovia [The dialectics of health]
YB Melnyk
World Ethical Forum “One world – a healthy person”, 214–216, 2004
11*2004
Формування культури здоров’я учнів початкової школи.
ЮБ Мельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
102002
Study of trends of students’ demand for the formation of competences by higher educational institutions
YB Melnyk
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
82017
The influence of educational, physical cultural and healthy work on the formation of the health culture of master’s students
Y Melnyk
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), 219–226, 2019
72019
Mental health of a personality: diagnostics and prevention of mental disorders
Y Melnyk, A Stadnik
International Journal of Education and Science 1 (3-4), 50, 2018
62018
Innovative potential of modern specialist: The essence and content.
Y Melnyk, I Pypenko
Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation/in Yu …, 2017
62017
Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі
ЮБ Мельник
Соціальна педагогіка: теорія і практика: наук.-метод. журнал.—Луганськ …, 2009
62009
Monitoring of formation health culture of schoolchildren. Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2073–2079. doi:10.7752/jpes.2017.s4210
Y Melnyk
Journal of Physical Education and Sport 17 (4), 2073–2079, 2017
5*2017
Можливості педагогічної логістики і нові нейробіологічні підходи
ЮБ Мельник, ЮО Прокопенко, АВ Стаднік
Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук …, 2015
52015
Основи психотехнологій: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. вищих навч. закладів
ЮБ Мельник
Х.: ХНПУ, 2011
5*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20