Follow
Яненко О. П.
Яненко О. П.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Verified email at kivra.kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ-діапазону: Навчальний посібник
ЮО Скрипник, ВП Манойлов, ОП Яненко
Житомир: ЖІТІ 373, 2001
492001
Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ОП Яненко
К.: Либідь, 2003
422003
Модуляцiйнi радiометричнi пристрої та системи НВЧ-дiапазону
ЮО Скрипник, ВП Манойлов, ОП Яненко
Житомир: ЖIТI.–2001.–374 с, 2001
192001
Надвисокочастотнi методи та засоби вимiрювання фiзичних величин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ОП Яненко
162003
Квантова медицина: від фундаментальних основ до практичного використання
ВФ Москаленко, СП Сітько, ЄМ Горбань, БП Грубник, ОП Яненко
Український медичний часопис, 106-109, 2002
152002
Електронна апаратура лікувальнодіагностичних технологій: навчальний посібник/Під загальною редакцією проф. ОП Яненка
ОП Яненко, ВП Куценко, СМ Перегудов
Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта 212, 2011
142011
Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів
ВП Куценко, ЮА Скрипник, НФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта, 2012
122012
Радiометричний НВЧ-контроль властивостей матерiалiв
ВП Куценко, ЮО Скрипник, МФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
122012
Радиометрический способ неразрушающего контроля состава и свойств диэлектрических материалов
ВП Куценко, ЮО Скрипник, МФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Материалы, 762-764, 2006
72006
Радіометричний метод оцінки комфортності текстильних матеріалів для одягу
ЮО Скрипник, НП Супрун, ОА Ваганов, ОП Яненко, СМ Перегудов
Вісник КНУТД, 43, 2008
62008
Research of a radiate ability of minerals is for the construction of microwave generators of the medical setting
ОП Яненко, АВ Мовчанюк, ВС Вінокуров
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 158-164, 2011
5*2011
Дослідження електромагнітних властивостей текстильних матеріалів, оброблених натуральними фарбниками
ЮО Скрипник, ОА Ваганов, НП Супрун, КЛ Шевченко, ОП Яненко
НТУУ" КПІ", 2009
52009
Исследование электромагнитных свойств текстильных материалов, обработанных натуральными красителями
ЮО Скрипник, ОА Ваганов, НП Супрун, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2009
5*2009
Модуляційні НВЧ-вимірювачі електричних та неелектричних величин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ОП Яненко
К.: МП Леся, 65-67, 2001
52001
Методи та засоби контролю фізичних параметрів текстильних матеріалів
ОП Яненко, ОА Ваганов, АФ Яненко, АА Ваганов
НТУУ" КПІ", 2009
42009
Побудова кореляційного радіометра для оцінки впливу текстильних матеріалів на організм людини. Матеріали VI Все української наукової конференції молодих вчених та студентів в …
ОА Ваганов, ЮО Скрипник, ОП Яненко
Київ: КНУТД, т. ІІ, 20, 2007
42007
Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму
СВ Пустова, ОП Яненко
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 142-149, 2007
3*2007
Research of electrophysics and electromagnetic biologics activity point parameters of person organism
СВ Пустова, ОП Яненко
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 142-149, 2007
3*2007
РАДІОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СКЛАДУ ТА СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ЖИВОЇ І НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко, ВП Куценко, МФ Трегубов, ОП Яненко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 13, 2005
32005
Оцінка похибки модуляційного перетворювача у режимі перемикача
ЮО Скрипник, ОП Яненко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2002
32002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20