Яненко О. П.
Яненко О. П.
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Подтвержден адрес электронной почты в домене kivra.kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ-діапазону: Навчальний посібник
ЮО Скрипник, ВП Манойлов, ОП Яненко
Житомир: ЖІТІ 373, 2001
442001
Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ОП Яненко
К.: Либідь, 2003
372003
Модуляцiйнi радiометричнi пристрої та системи НВЧ-дiапазону
ЮО Скрипник, ВП Манойлов, ОП Яненко
Житомир: ЖIТI.–2001.–374 с, 2001
172001
Надвисокочастотнi методи та засоби вимiрювання фiзичних величин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ОП Яненко
142003
Електронна апаратура лікувальнодіагностичних технологій: навчальний посібник/Під загальною редакцією проф. ОП Яненка
ОП Яненко, ВП Куценко, СМ Перегудов
Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта 212, 2011
132011
Квантова медицина: від фундаментальних основ до практичного використання
ВФ Москаленко, СП Сітько, ЄМ Горбань, БП Грубник, ОП Яненко
Український медичний часопис, 106-109, 2002
132002
Радiометричний НВЧ-контроль властивостей матерiалiв
ВП Куценко, ЮО Скрипник, МФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
112012
Радіометричний метод оцінки комфортності текстильних матеріалів для одягу
ЮО Скрипник, НП Супрун, ОА Ваганов, ОП Яненко, СМ Перегудов
Вісник КНУТД, 43, 2008
72008
Радиометрический способ неразрушающего контроля состава и свойств диэлектрических материалов
ВП Куценко, ЮО Скрипник, МФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Материалы, 762-764, 2006
72006
Research of a radiate ability of minerals is for the construction of microwave generators of the medical setting
ОП Яненко, АВ Мовчанюк, ВС Вінокуров
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 158-164, 2011
6*2011
Дослідження електромагнітних властивостей текстильних матеріалів, оброблених натуральними фарбниками
ЮО Скрипник, ОА Ваганов, НП Супрун, КЛ Шевченко, ОП Яненко
НТУУ" КПІ", 2009
62009
Исследование электромагнитных свойств текстильных материалов, обработанных натуральными красителями
ЮО Скрипник, ОА Ваганов, НП Супрун, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2009
6*2009
Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів
ВП Куценко, ЮА Скрипник, НФ Трегубов, КЛ Шевченко, ОП Яненко
Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта, 2012
52012
Модуляційні НВЧ-вимірювачі електричних та неелектричних величин
ДБ Головко, ЮО Скрипник, ОП Яненко
К.: МП Леся, 65-67, 2001
52001
Методи та засоби контролю фізичних параметрів текстильних матеріалів
ОП Яненко, ОА Ваганов, АФ Яненко, АА Ваганов
НТУУ" КПІ", 2009
42009
Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму
СВ Пустова, ОП Яненко
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 142-149, 2007
42007
Побудова кореляційного радіометра для оцінки впливу текстильних матеріалів на організм людини. Матеріали VI Все української наукової конференції молодих вчених та студентів в …
ОА Ваганов, ЮО Скрипник, ОП Яненко
Київ: КНУТД, т. ІІ, 20, 2007
42007
РАДІОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СКЛАДУ ТА СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ЖИВОЇ І НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ
ЮО Скрипник, КЛ Шевченко, ВП Куценко, МФ Трегубов, ОП Яненко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 13, 2005
32005
Оцінка похибки модуляційного перетворювача у режимі перемикача
ЮО Скрипник, ОП Яненко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2002
32002
Problems of neurotoxicity assessment with using of electroretinography
РА Ткачук, БИ Яворский, ОП Яненко
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 108-115, 2015
2*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20