Veronika Khudolei / Вероніка Худолей
Veronika Khudolei / Вероніка Худолей
Academician Yuriy International Scientific and Techniсal University
Verified email at istu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми викладання курсу «Безпека життєдіяльності» студентам економічних спеціальностей
МВ Ігнатович, ВЮ Худолей
Безпека життєдіяльності, 42-43, 2007
252007
Декомпозиція процесів формування системи управління забезпечення енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави
В Худолей
Ефективна економіка: електронний науковий фаховий журнал, http://www.economy …, 2012
92012
Competitiveness of the information economy industry in Ukraine
JK Tetiana Ponomarenko, Veronika Khudolei, Olha Prokopenko
Problems and Perspectives in Management, 85-95, 2018
82018
Formation of the investment environment in Ukraine in the context of European integration: an example of Poland
DP Olena Zinchenko, Tetiana Ponomorenko, Olha Prokopenlo, Veronika Khudolei
Investment Management and Financial Innovations, 361-373, 2018
6*2018
Енергоефективність національного промислового виробництва: технології регіонального управління: Монографія
ВЮ Худолей
Academician Yuriy International Scientific and Techniсal University, 2013
62013
Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни
ВЮ Худолей
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць/за наук. ред …, 2008
62008
Організаційно-економічна палітра сучасних умов варіативності трансформаційних змін в межах соціально-економічної сфери держави
ВХ Вікторія Микитенко
Вісник МНТУ: Серія "Економіка", 5-16, 2012
5*2012
Політика забезпечення екологічної рівноваги та сталого людського розвитку в регіональних економічних системах України
ВЮХ ВВ Микитенко, ОО Демешок
Формування ринкових відносин в Україні, 215-225, 2012
42012
Role, place and development trends of the oil and gas companies in the country’s energy supply
VYK SM Shkarlet
Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats (Formation …, 2008
32008
Визначеність детермінант та діагностика результатів економічної діяльності підприємств в Україні
ВЮ Худолей, ЄІ Бірюков
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
22015
Сучасний інструментарій управління динамічною стійкістю виробничо-економічних систем
ВЮ Худолей, НО Парицька
Економіка. Управління. Інновації, 2015
22015
Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку Украиїни: Монографія
ЛІМ Алимов О.М., Драган І.В.
2*2013
Формування системи оцінювання прогнозування параметрів енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів
В Худолей
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ, 164-171, 2012
22012
Досвід розроблення змісту та провадження узгодженої політики сталого розвитку складних систем на засадах забезпечення високої енергоефективності їхнього функціонування
ВХ Ольга Демешок, Вікторія Микитенко
Інвестиції: практика та досвід, 23-33, 2012
2*2012
Діагностика результативності промислового виробництва в регіоні при його інкорпорації у каскадні форми міжгалузевої взаємодії
ООД ВЮ Худолей
Культура народов Причерноморья, 2012
22012
Energy efficiency as a part of energy trilemmа
POV Khudolei V. Yu., Ponomarenko T. V.
Scientific bulletin of Polissia 1 (№ 1 (13)), 201-208, 2018
1*2018
Напрями дії організаційно-економічного механізму на забезпечення розвитку регіональних АПК
ВЮ Худолей
Проблеми і перспективи економіки та управління, 140-147, 2017
12017
Інкорпорація детермінант енергетичної ефективності до стратегії соціально-економічного розвитку реального сектору регіональної економіки
ПАО Худолей В.Ю.
Ефективна економіка: електронний науковий фаховий журнал, http://www.economy …, 2013
12013
Управління забезпеченням енергоефективності функціонування каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави
ВЮ Худолей
Агросвіт, 45-49, 2013
12013
Цільові функціонали регіональної стратегії управління забезпеченням енергоефективності промисловості
ВВ Микитенко, ВЮ Худолей
Економіка природокористування і охорони довкілля, 41-48, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20