Підписатись
Ольга Горбатюк
Ольга Горбатюк
Інститут ветеринарної медицини
Підтверджена електронна адреса в ivm.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний стан та проблеми інформаційної безпеки України на рубежі століть
ОМ Горбатюк
Вісник Київського університету імені Т. Шевченка, 46-48, 1999
501999
Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки нових вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВВ Риженко
Ветеринарна біотехнологія, 1, 2008
262008
Діагностика судинних розладів яєчка у дітей при його хірургічній патології
ОМ Горбатюк
Матеріали наукової конференції" Актуальні питання ангіології".-Львів, 74, 2000
132000
Особливості функціонування закладів вищої освіти під час війни: очна та дистанційна форми освіти, їх ключові переваги та недоліки
О Горбатюк, С Поліщук
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2022
112022
Recombinant Staphylococcal protein A with cysteine residue for preparation of affinity chromatography stationary phase and immunosensor applications
OB Gorbatiuk, AO Bakhmachuk, LV Dubey, MO Usenko, DM Irodov, ...
Biopolymers and cell, 115-122, 2015
102015
Морфогенез патологічних змін в яєчку у дітей з водянкою яєчка та сім’яного канатика
ОМ Горбатюк
Український медичний часопис, 124-126, 2000
82000
Клініко-експериментальна оцінка морфоімунного стану травмованого яечка
ОМ Горбатюк, ЛО Стеченко, АС Тимченко, ДЛ Горбатюк, ВП Юрженко, ...
Український медичний часопис 3 (17), 118-120, 2000
82000
SPR investigations of the formation of intermediate layer of the immunosensor bioselective element based on the recombinant Staphylococcal protein A
AE Rachkov, AO Bakhmachuk, OB Gorbatiuk, MJ Matsishin, ...
Biopolymers and cell, 301-308, 2015
62015
Стан імунокомпетентних клітин периферичної крові овець одночасно щеплених проти некробактеріозу та сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ОМ Жовнір, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна медицина, 304-308, 2011
62011
Діагностика шлунково-кишкових кровотеч у дітей
ОМ Горбатюк
Современная педиатрия, 11, 2006
62006
Варіабельність патологоанатомічних змін та причини рецидивів захворювання великої рогатої худоби на туберкульоз в оздоровлених господарствах
В Івченко, І Панченко, О Горбатюк
Ветеринарна медицина України, 11-13, 2005
62005
Забезпечення умов успішного функціонування системи особистісно-орієнтованого навчання студентів вищих навчальних закладів
О Горбатюк
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
52013
Стан та перспективи удосконалення специфічної профілактики фузобактеріозу (некробактеріозу)
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ ГОРБАТЮК, ВО АНДРІЯЩУК, ЛС МІЛЬКО, ...
Ветеринарна біотехнологія К:. Бюл, 253-266, 2009
52009
Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А
ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ОМ Жовнір, ЛС Рєзніченко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 47-56, 2017
42017
До питання періодизації процесу становлення вищої педагогічної освіти в Україні
ОВ Горбатюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 28-31, 2012
42012
Оцінка імунобіологічного статусу організму свиней за одночасного щеплення проти фузобактеріозу та сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 21-31, 2012
42012
КРиТеРІї виЗначення РІвня ПеДагогІчної МаЙСТеРноСТІ в УМовах ПеРехоДУ на СТанДаРТи КоМПеТенТнІСної оСвІТи1 eVaLuatIoN CrIterIa of PedaGoGICaL maStery IN termS of tHe traNSItIoN …
О Горбатюк
Педагогічна освіта, 44, 2016
32016
Вплив стимулюючого тканинного препарату СТП на імунобіологічну реактивність організму поросят за щеплення проти гемофільозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 142-150, 2011
32011
Study on interactions of human IgG with immobilized anti-IgG or recombinant Staphylococcal protein A using surface plasmon resonance spectrometry
AO Bakhmachuk, OB Gorbatiuk, OG Palyvoda, BV Dons' koi, AE Rachkov, ...
Biopolymers and cell, 54-60, 2016
22016
Обґрунтування біотехнології створення асоційованих вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 198-203, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20