Підписатись
Василь Неміш
Василь Неміш
кандидат фізико-математичних наук,доцент, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу
ІФ Войтюк, МП Дивак, ВМ Неміш
Наук. праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2011
72011
Практикум з вищої математики. Навч. посібник., 3-тє видання
ВМ Неміш, АІ Процик, КМ Березька
Тернопіль: ТНЕУ в-во «Економічна думка, 2010
72010
Вища математика (практикум).
ВМ Неміш, АІ Процик, КМ Березька
Тернопіль: Економічна думка, 2001
72001
Вища математика у прикладах і задачах для економістів
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, ІЯ Новосад, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
52017
Вища математика: комплексні практичні індивідуальні завдання
ВМ Неміш, АМ Алілуйко, МІ Шинкарик
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
52013
Пространственная дефор-мация изотропной среды с неканоническими вклю-чениями.
ВН Немиш
Сб. ”Математическая физика”, 104-109., 1976
51976
Распределение напряже-ний около неканони-ческих поверхностей.
ЮН Немиш, ПФ Ярема, ВН Немиш
Прикладная механика, 7 (12), 41-50., 1971
51971
Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound
N Savka, M Dyvak, A Pukas, V Nemish
JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 22 (2), P. 55-64, 2014
42014
Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту
БС Окрепкий, ВМ Неміш
Наукові нотатки: збірник наукових праць Луцького національного технічного …, 2014
4*2014
Осесиметрична темпе-ратурна задача для системи двох контак-туючих шарів з урахуванням неідеаль-ного теплового кон-такту
БС Окрепкий, ВМ Неміш
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», 131-136, 2014
4*2014
Вища метематика
ВА Домбровський, ІМ Крижанівський, РС Мацьків, БС Окрепкий, ...
Тернопіль: Видавн. Карп’юка, 2003
42003
Елементарна математика
ВМ Неміш, АІ Процик, ОС Башуцька
Тернопіль: “Економічна думка”, 2009
32009
Елементарна математика
ВМ Неміш, АІ Процик, ОС Башуцька
Тернопіль, 2008
3*2008
Напружений стан ізотропного середовища з неканонічними включеннями
ВМ Неміш, КМ Березька
Луцький національний технічний університет, 2018
22018
Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем
ММ Касянчук, ІЗ Якименко, СВ Івасьєв, НМ Мандебура, ВМ Неміш
22017
Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, МІ Шинкарик
ФО-П Шпак ВБ, 2016
22016
Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів
О Березький, К Березька, ВМ Неміш
22016
The Method of Identifyind Weights of Artificial Neural Networks with Radial Basis Functions Based on Multiple-Set Approach
N Savka, O Kusnir, V Nemish
Proceedings of the XIth International Conference TCSET ’2012:MODERN …, 2012
22012
Фінансова математика
ВМ Неміш, КМ Березька, СВ Савчук
Тернопіль: ТНЕУ, 2012
2*2012
Фінансова математика
ВМ Неміш, КМ Березька
Тернопіль, 2010
2*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20