Василь Неміш
Василь Неміш
кандидат фізико-математичних наук,доцент, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу
ІФ Войтюк, МП Дивак, ВМ Неміш
Наук. праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2011
72011
Практикум з вищої математики. Навч. посібник., 3-тє видання
ВМ Неміш, АІ Процик, КМ Березька
Тернопіль: ТНЕУ в-во «Економічна думка, 2010
72010
Вища математика (практикум).
ВМ Неміш, АІ Процик, КМ Березька
Тернопіль: Економічна думка, 2001
62001
Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound
N Savka, M Dyvak, A Pukas, V Nemish
JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 22 (2), P. 55-64, 2014
52014
Пространственная дефор-мация изотропной среды с неканоническими вклю-чениями.
ВН Немиш
Сб. ”Математическая физика”, 104-109., 1976
51976
Распределение напряже-ний около неканони-ческих поверхностей.
ЮН Немиш, ПФ Ярема, ВН Немиш
Прикладная механика, 7 (12), 41-50., 1971
51971
Вища математика у прикладах і задачах для економістів
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, ІЯ Новосад, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
42017
Вища математика: комплексні практичні індивідуальні завдання
ВМ Неміш, АМ Алілуйко, МІ Шинкарик
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
42013
Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту
БС Окрепкий, ВМ Неміш
Наукові нотатки: збірник наукових праць Луцького національного технічного …, 2014
3*2014
Осесиметрична темпе-ратурна задача для системи двох контак-туючих шарів з урахуванням неідеаль-ного теплового кон-такту
БС Окрепкий, ВМ Неміш
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», 131-136, 2014
3*2014
Напружений стан ізотропного середовища з неканонічними включеннями
ВМ Неміш, КМ Березька
Луцький національний технічний університет, 2018
22018
Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем
ММ Касянчук, ІЗ Якименко, СВ Івасьєв, НМ Мандебура, ВМ Неміш
22017
Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, МІ Шинкарик
ФО-П Шпак ВБ, 2016
22016
Intellectual Classifier Based on Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve
N Savka, V Spilchuk, V Nemish
12 th International Conference: The Experience in Designing and Application …, 2013
22013
The Method of Identifyind Weights of Artificial Neural Networks with Radial Basis Functions Based on Multiple-Set Approach
N Savka, O Kusnir, V Nemish
Proceedings of the XIth International Conference TCSET ’2012:MODERN …, 2012
22012
Елементарна математика
ВМ Неміш, АІ Процик, ОС Башуцька
Тернопіль: “Економічна думка”, 2009
22009
Елементарна математика
ВМ Неміш, АІ Процик, ОС Башуцька
Тернопіль, 2008
2*2008
Упругое равновесие трехмерных деформи-руемых тел, ограничен-ных поверхностями вра-щения
ВН Немиш
В кн.: “Материалы 6-й конф. молод. ученых Ин-та прикл. пробл. мех. и мат. АН …, 1979
21979
Упругое равновесие трехмерных деформи-руемых тел, ограни-ченных поверхностями вращения
ВН Немиш
Автореф. дис. … канд. физ.- мат. наук. – Киев, 1976
21976
К решению простран-ственных задач теории упругости трансвер-сально изотропной среды для неканонических областей
ЮН Немиш, ВН Немиш
Прикладная механика 12 (12), 73-82., 1976
21976
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20