Кафедра публічного управління, адміністрування та права
Кафедра публічного управління, адміністрування та права
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
382015
Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується
YA Vasyuk, RI Oleksenko
Філософські обрії, 124-135, 2017
292017
Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко
Агросвіт, 41-45, 2010
262010
Філософііа ринкових відносин: становленніа та розвиток в Украіні в період глобалізації та інформаційної революції: соціално-філософський аналіз
РІ Олексенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2013
242013
Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу
РІ Олексенко
ФОП Однорог ТВ, Мелітополь, 2017
232017
Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної
РІ Олексенко, ВВ Молодиченко, РИ Олексенко, ВВ Молодыченко
ЗДІА, 2017
222017
Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації
РІ Олексенко
Гілея: науковий вісник, 230-232, 2015
222015
Информационное общество, как императив современности
ВВ Молодыченко, РИ Олексенко
Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных …, 2014
212014
Антикризовий потенціал реального сектора економіки
ГВ Ортіна
Інвестиції: практика та досвід, 81-84, 2013
202013
Методичні підходи щодо формування конкурентоздатності продукції
РІ Олексенко
Економіка та держава, 48-50, 2007
182007
Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества
РИ Олексенко
Социосфера, 19-26, 2013
172013
Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко, ІО Краскова, ММ Поліщук
Ефективна економіка, 2011
172011
Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста
Л Афанасьєва, Р Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 40-47, 2018
162018
Стратегія антикризового регулювання реального сектору економіки
ГВ Ортіна
Економіка та держава, 13-16, 2015
162015
Модернізація реального сектора економіки як стратегічний напрям промислової політики держави
ГВ Ортіна
Інвестиції: практика та досвід, 40-43, 2013
162013
Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества
РИ Олексенко
Социосфера, 31-37, 2013
162013
Міжкультурний діалог в контексті єднання України
ЛВ Афанасьєва, ЄМ Музя, К Колева, РІ Олексенко
Українознавчий альманах, 15-20, 2017
152017
Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник ЗДІА, 118-126, 2017
152017
Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
РІ Олексенко
Колор Принт, Мелітополь, 2011
152011
Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення
ЛВ Синяєва, РІ Олексенко, ІМ Плаксіна
Вісник Сумського національного аграрного університету 4, 12-15, 2007
152007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20