Андрей Юнда
Андрей Юнда
Підтверджена електронна адреса в mss.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наноматериалы, нанопокрытия, нанотехнологии
АД Погребняк, ВМ Береснєв, ВМ Береснев, МО Азаренков, ...
ХНУ им. ВН Каразина, 2009
742009
Відцентровий масообмінний апарат. Гідродинаміка газової фази в роторі
ДО Лазненко
Хімічна промисловість України, 20-24, 2011
32011
Дослідження теплового поля твердосплавних пластин з багатошаровим покриттям
ЄВ Мироненко, ОА Гончаров, АМ Юнда, ЛВ Васильєва, СВ Коваль, ...
Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
12018
Чисельні методи розв’язання прикладних задач
ОА Гончаров, ЛВ Васильєва, АМ Юнда
Сумський державний університет, 2020
2020
Моделювання процесу зростання наноструктурованих плівкових покриттів методом дифузійного наближення
ОА Гончаров, АМ Юнда, СА Гончарова, ДО Таранюк
Донбаська державна машинобудівна академія, 2020
2020
Моделювання формування плівкових наноструктур
ОА Гончаров, АМ Юнда, СА Гончарова, ОВ Фесенко
Донбаська державна машинобудівна академія, 2020
2020
Моделювання 3D температурного поля ріжучої пластини при знятті великих перерізів зрізу
ЄВ Мироненко, ОА Гончаров, ЛВ Васильєва, АМ Юнда, СВ Коваль
Донбаська державна машинобудівна академія, 2019
2019
Технологічні основи синтезу наноструктурних нанокомпозитних та багатошарових покриттів тугоплавких сполук для застосування у машинобудуванні
ОА Гончаров, АМ Юнда, БВ Лобода, ОВ Зиков, ДО Білоус, ІВ Шелест, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЧ-И ПТ-МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИБОРИДА ТАНТАЛА
АА Гончаров, АН Юнда, АИ Бажин, ИВ Шелест, ВВ Буранич
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 33-37, 2018
2018
Технологические особенности DC и RF магнетронного распыления
ВВ Буранич, ИВ Шелест, АА Гончаров, АН Юнда, СА Гончарова
Журнал фізики та інженерії поверхні 3 (3), 89-99, 2018
2018
Фізичні основи формування складу та властивостей наноструктурних боридних, нітридних та боридонітридних плівок перехідних металів для застосування у машинобудуванні
ОД Погребняк, ВМ Рогоз, ОА Гончаров, ВБ Лобода, ОС Кривець, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Моделювання теплового поля в ріжучій пластині в залежності від режимів різання
ОА Гончаров, ЄВ Мироненко, АМ Юнда, ЛВ Васильєва, СВ Коваль, ...
2018
Аналіз умов синтезу надтвердих плівок дибориду танталу у магнетронних розпилювальних системах
АА Гончаров, АН Юнда, АВ Зыков, ВИ Фареник, ИВ Шелест, ...
Журнал фізики та інженерії поверхні 2 (2-3), 105-114, 2017
2017
Анализ условий синтеза сверхтвердых пленок диборида тантала в магнетронных распылительных системах
АА Гончаров, АН Юнда, АВ Зыков, ВИ Фареник, ИВ Шелест, ...
Журнал физики и инженерии поверхности, 2017
2017
Моделювання теплових процесів в ріжучий пластині із захисним покриттям
ОА Гончаров, АМ Юнда, РЮ Бондаренко
Сумський державний університет, 2017
2017
Розробка матеріалознавчих основ структурної інженерії вакуумно-плазмових надтвердих покриттів з метою досягнення необхідних функціональних властивостей
ОД Погребняк, ВМ Рогоз, ЯО Кравченко, ВМ Латишев, КВ Смирнова, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Чисельний розв'язок нестаціонарного рівняння теплопровідності із змінними коефіцієнтами у двомірному випадку
ОА Гончаров, АМ Юнда, РЮ Бондаренко, ЛВ Васильєва, ОВ Агулов
Cумський державний університет, 2016
2016
Моделювання теплового поля прямокутної області із розташованим на границі джерелом тепла
ОА Гончаров, АМ Юнда, IС Шведова
Cумський державний університет, 2016
2016
Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах
АМ Юнда, ІВ Жигулін, СО Петров, РО Руденко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2015
2015
Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв'язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах
СО Петров, РО Руденко, РА Руденко, АМ Юнда, ІВ Жигулін
Видавництво СНАУ, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20