Андрей Юнда
Андрей Юнда
Підтверджена електронна адреса в mss.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Наноматериалы, нанопокрытия, нанотехнологии
ОД Погребняк, АД Погребняк, ВМ Береснєв, ВМ Береснев, ...
ХНУ им. ВН Каразина, 2009
602009
Відцентровий масообмінний апарат. Гідродинаміка газової фази в роторі
ДО Лазненко, ДА Лазненко, ВГ Неня, ВГ Неня, АМ Юнда, АН Юнда, ...
32011
Дослідження теплового поля твердосплавних пластин з багатошаровим покриттям
ЄВ Мироненко, ОА Гончаров, АМ Юнда, ЛВ Васильєва, СВ Коваль, ...
Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
12018
Фізичні основи формування складу та властивостей наноструктурних боридних, нітридних та боридонітридних плівок перехідних металів для застосування у машинобудуванні
ОД Погребняк, АД Погребняк, ВМ Рогоз, ВН Рогоз, ОА Гончаров, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Моделювання теплового поля в ріжучій пластині в залежності від режимів різання
ОА Гончаров, ЄВ Мироненко, АМ Юнда, ЛВ Васильєва, СВ Коваль, ...
2018
Моделювання теплових процесів в ріжучий пластині із захисним покриттям
ОА Гончаров, АА Гончаров, АМ Юнда, АН Юнда, РЮ Бондаренко
Сумський державний університет, 2017
2017
Технологічні основи синтезунаноструктурних нанокомпозитних та багатошарових покриттів тугоплавких сполук для застосування у машинобудуванні
ОА Гончаров, АА Гончаров, АМ Юнда, АН Юнда, ВБ Лобода, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Розробка матеріалознавчих основ структурної інженерії вакуумно-плазмових надтвердих покриттів з метою досягнення необхідних функціональних властивостей
ОД Погребняк, АД Погребняк, ВМ Рогоз, ВН Рогоз, ЯО Кравченко, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Чисельний розв'язок нестаціонарного рівняння теплопровідності із змінними коефіцієнтами у двомірному випадку
ОА Гончаров, АА Гончаров, АМ Юнда, АН Юнда, РЮ Бондаренко, ...
Cумський державний університет, 2016
2016
Моделювання теплового поля прямокутної області із розташованим на границі джерелом тепла
ОА Гончаров, АА Гончаров, АМ Юнда, АН Юнда, IС Шведова
Cумський державний університет, 2016
2016
Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах
АМ Юнда, ІВ Жигулін, СО Петров, РО Руденко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2015
2015
Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв'язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах
СО Петров, СА Петров, РО Руденко, РА Руденко, АМ Юнда, АН Юнда, ...
Видавництво СНАУ, 2015
2015
Lecture notes in Medical and Biological Physics
AM Yunda
Sumy State University, 2015
2015
Математична модель руху рідини в газодисперсному потоці роторного масообмінного апарата
СО Конєв, ДО Лазненко, АМ Юнда, СВ Сидоренко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10), 21-24, 2012
2012
A mathematical model of liquid motion in the gas dispersed flow of rotary mass transfer machine
СО Конєв, АМ Юнда, СВ Сидоренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10 (56)), 21-24, 2012
2012
Середнє локальне магнітне поле в системі сферичних наночастинок
ВФ Нефедченко, АМ Юнда
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
2010
Использование венгерского метода решения транспортной задачи
СО Петров, СА Петров, АГ Руденко
Изд-во СумГУ, 2008
2008
Нелинейные системы в теории самоорганизации
ВФ Нефедченко, ВФ Нефедченко, АМ Юнда, АН Юнда
Издательство СумГУ, 2007
2007
Стохастична динаміка намагнічності 2D системи феромагнітних невзаємодіючих наночасток у змінному магнітному полі
ВФ Нефедченко, ВФ Нефедченко, АМ Юнда, АН Юнда
Видавництво СумДУ, 2006
2006
Динаміка магнітного моменту наочастинки в осцилювальному магнітному полі
ВФ Нефедченко, АМ Юнда, ВФ Нефедченко, АН Юнда
Видавництво СумДУ, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20