Подписаться
Наталя Потриваєва  | Natalia Potryvaieva
Наталя Потриваєва | Natalia Potryvaieva
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект
НВ Потриваєва, ІВ Савченко, НВ Потриваева, ИВ Савченко
412014
Система збалансованих показників як аналітичний засіб підвищення ефективності функціонування підприємств
НВ Потриваєва
Ефективна економікою, 2015
102015
Значення дебіторської заборгованості як складової фінансових активів
НВ Потриваєва, МВ Боєнко
Економічний форум, 262-268, 2015
102015
Сучасні проблеми обліку основних засобів в системі діючого законодавства
НВ Потриваєва, ВВ Погорєлова
Інноваційна економіка, 228-232, 2014
82014
Стан та проблеми застосування форм і систем оплати праці в Україні
НВ Потриваєва, ГС Осіпян
Інноваційна економіка, 43-46, 2010
82010
Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого підкомплексу України в умовах світової глобалізації:[монографія]
НВ Потриваєва
Миколаїв: МДАУ, 2012
72012
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства за рахунок регіонально-інноваційної взаємодії
МО Панкова
Держава та регіони, 170-175, 2011
72011
Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах гоподарювання
НВ Потриваєва
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 31, 2008
72008
Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів
НВ Потриваєва, НВ Потриваева
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
62015
Особливості формування та обліку доходу від реалізації сільськогосподарської продукції: теоретичний аспект
НВ Потриваєва, ОО Христенко, КО Гавалешко
Глобальні і національні проблеми економіки, 556-561, 2017
52017
Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємств
НВ Потриваєва
Ефективна економіка, 2015
52015
Транспарентність як забезпечення повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності
НВ Потриваєва, ТО Кореновська
Глобальні та національні проблеми економіки, 1169-1171, 2015
52015
Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємоз’язку з оптимізацією облікового процесу
НВ Потриваєва, ЯМ Громова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 11-15, 2018
42018
Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств
НВ Потриваєва, НВ Потриваева, ТО Кореновська, ТА Кореновская
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
42016
Дискусійні аспекти в організації обліку запасів на сільськогосподарських підприємствах
НВ Потриваєва, ІВ Пелипканич
Економічний форум, 306-311, 2014
42014
Інтегрована звітність: сутність, передумови та тенденції розвитку
НВ Потриваєва, ОІ Лугова, АА Волхонська, АВ Кириленко
32019
Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів
НВ Потриваєва
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 43-50, 2015
32015
Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві
НВ Потриваєва, МІ Жорняк
Інноваційна економіка, 289-292, 2014
32014
Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах
НВ Потриваєва, НВ Потриваева
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
32014
Теоретичні аспекти обліку кредиторської заборгованості в Україні
НВ Потриваєва, ОЮ Сус
Економічний форум, 226-229, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20