Крупський, Олександр Петрович / Крупский, АП / Krupskyi, OP
Крупський, Олександр Петрович / Крупский, АП / Krupskyi, OP
ДНУ ім. О.Гончара, факультет міжнародної економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Динамические способности: Сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины
Y Bogodistov, O Krupskyy, S Sardak
Економічний Простір 110, 139-161, 2016
8*2016
Franchising as a tool for organizational culture formation in tourism
TV Grynko, OP Krupskyi
Actual Problems in Economics 1 (163), 145-154, 2015
7*2015
Організаційна культура туристичного підприємства як індикатор його інноваційного потенціалу
ОП Крупський
Бізнес Інформ, 200-204, 2014
7*2014
Подходы к потребности предприятия во внедрении инноваций
ТВ Гринько, АП Крупский
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: INNOVATION STRATEGY, 109-115, 2016
62016
Організаційна культура туристичного підприємства як фактор мотивації персоналу
ОП Крупський
Проблеми та перспективи економіки та управління. Матеріали міжнародної …, 2013
62013
Економічна культура як фактор інноваційного розвитку економіки України
ОП Крупський, ЮМ Стасюк
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка" 9 (35), 56-60, 2012
62012
Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі
ОП Крупський, ЮМ Стасюк
Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей I …, 2010
6*2010
Особенности восприятия организационной культуры персоналом промышленного предприятия
ВВ Кириченко, АП Крупский
Вісник Харківського ун-ту. Серія: Психологія, 55-60, 2004
62004
Когнітивний стиль як фактор розвитку підприємств туризму та гостинності
ОП Крупський
Problems of Economy, 140-146, 2015
4*2015
Професійна культура майбутнього менеджера: психолого-педагогічні аспекти й чинники формування
ОП Крупський, ЄВ Намлієв
Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному …, 2014
42014
Процес формування і розвитку організаційної культури туристичних підприємств
ОП Крупський
Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах: колект. монографія …, 2014
42014
Коммуникативная компетентность как необходимый элемент - профессиональной культуры менеджера
АП Крупский, ЮМ Стасюк
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол.ред.проф …, 2009
42009
Модели успешного сотрудника
АП Крупский, Ю Проскура
Справочник по управлению персоналом, 46-51, 2007
42007
Gendering dynamic capabilities in micro firms
Y Bogodistov, A Presse, OP Krupskyi, S Sardak
RAE-Revista de Administração de Empresas 57 (3), 273-282, 2017
32017
Organizational Culture and Image As a Factor in the Competitiveness of Tourism and Hotel Enterprises
TV Grynko, OP Krupskyi, IV Timar
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine …, 2016
32016
Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств
ОП Крупський
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 23 (4 …, 2015
32015
Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України
ОП Крупський
Економічний часопис-ХХІ, 95-99, 2014
3*2014
Методика розробки соціального пакету в українських компаніях в сучасних умовах
ОП Крупський, ОВ Щипанова, ЮМ Стасюк
Збірник наукових праць Черкась¬кого державного технологічного університету …, 2010
3*2010
Роль інформаційних систем та технологій у підвищенні конкурентоспроможності організації
ОП Крупський, АА Литовець
Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного …, 2016
2*2016
Роль інформаційних систем та технологій у підвищенні конкурентоспроможності організації
ОП Крупський, АА Литовець
http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-imenedzhment/4_krupskij_litovets.htm, 2016
2*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20