Марєєва Тетяна
Марєєва Тетяна
викладач, Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу
ТВ Марєєва
Глухівський НПУ імені О.Довженка, 2017
8*2017
Позитивний професійний імідж майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: актуальність та перспективи наукових досліджень
Т Марєєва
Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія …, 2012
42012
Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу
Т Марєєва
Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія, 92-98, 2013
22013
Підготовка майбутніх вихователів до створення привабливого зовнішнього вигляду як складової педагогічного іміджу
ТВ Лайко
Наука і освіта, 142 – 145, 2011
22011
Професійний імідж вихователя дошкільного навчального закладу та його структура
Т Марєєва
Научный взгляд в будущее 3 (6), 10-18, 2017
12017
Особливості формування емоційно-ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку до природи в процесі екологічного виховання
ТВ Лайко
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2011
12011
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Т МАРЄЄВА
Гуманізація навчально-виховного процесу, 2020
2020
Потенціал мобільних технологій у формуванні соціокультурної компетентності студентів на заняттях української діалектології
ДА Марєєв, ТВ Марєєва
Alecu Ruso State University of Bălţi, 2019
2019
Позитивний професійний імідж вихователя закладу дошкільної освіти та шляхи його створення
ТВ Марєєва
Accent Graphics Communication & Publishing, Hamilton, Canada, 2018
2018
Використання активних та інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до створення позитивного професійного іміджу
ТВ Марєєва
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
2018
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ЕГО СТРУКТУРА
TV Mareeva
Научный взгляд в будущее, 10-19, 2017
2017
Принципи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу
ТВ Марєєва
Суми: Вінниченко МД, 2017
2017
Професійний імідж вихователя ДНЗ
ТВ Марєєва
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2017
2017
Професійний імідж вихователя ДНЗ : навчальна програма варіативної дисципліни для спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
ТВ Марєєва
2017
Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу
ТВ Марєєва
Главный редактор, 87, 2016
2016
Структурні компоненти готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу
ТВ Марєєва
Zbiór artykułów naukowych. II Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej …, 2016
2016
Створення позитивного професійного іміджу вихователя дошкільного навчального закладу як умова формування його управлінської культури
ТВ Марєєва
Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного …, 2016
2016
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К СОЗДАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО …
ТВ Мареева
Актуальные научные исследования в современном мире, 87-94, 2016
2016
Особливості формування умінь здоровʼязбереження дітей як складової професійного іміджу майбутнього вихователя у процесі фахової підготовки
ТВ Марєєва
Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету, 2015
2015
Результати діагностики стану сформованості операційно-діяльнісної готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу
ТВ Марєєва
Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки», 95-100, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20