Подписаться
Васильков Володимир Георгійович / Vasilkov V. / Васильков Владимир Георгиевич / Volodymyr Vasylkov
Васильков Володимир Георгійович / Vasilkov V. / Васильков Владимир Георгиевич / Volodymyr Vasylkov
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / ред. С. Ф. Покропивний
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
Київський нац. екон. ун-т, 2005
873*2005
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
Київський нац. екон. ун-т, 2003
2922003
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб.
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ОГ Мендрул, ІМ Рєпіна, ВГ Васильков, ...
Київський нац. екон. ун-т, 2009
30*2009
Організація і управління процесами виробництва: навч. посібник
ВГ Васильков, НВ Василькова
К.: КНЕУ, 2011
192011
Організація операційної діяльності підприємства: підручник
ВГ Васильков, НВ Василькова
К.: КНЕУ, 502, 2015
152015
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ВГ Васильков, ВГ Васильков, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Технологічний розвиток підприємства: сучасні напрями та тенденції
ВГ Васильков
Економіка підприємства: теорія і практика, 193-196, 2014
22014
Економіка підприємства : підручник / 2-ге вид., перероб. і допов.
ГО Швиданенко, КС Бойченко, ВГ Васильков, АІ Дмитренко, інші
2019
Технологічна стратегія, як чинник інноваційного розвитку підприємства
ВГ Васильков, ВГ Васильков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Організація операційної діяльності підприємства : навч.-метод. посіб. : практикум
ВГ Васильков, СС Данильченко
2018
Менеджмент підприємства і система управління якістю з точки зору загальної організаційної науки - тектології та загальної теорії систем
ВГ Васильков, ВІ Савенко, ОМ Лівінський
Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи, с. 72-104, 2018
2018
Організаційні основи виробничих систем
ВГ Васильков, ВІ Савенко, ОМ Лівінський
Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи, с. 87-104, 2018
2018
Організаційні основи виробничих систем
ВГ Васильков, ВІ Савенко, ОМ Лівінський, інші
Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації, с …, 2018
2018
Тенденції у сфері взаємодії університетів і бізнесу
ВГ Васильков, ВГ Васильков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Технологічний розвиток підприємства: напрями та стратегії
ВГ Васильков, ВГ Васильков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
Організація і управління процесами виробництва
ВГ Васильков, НВ Василькова
Київський нац. екон. ун-т, 2011
2011
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ВГ Васильков, ГО Швиданенко, НП Гончарова
2010
Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. ГО Швиданенко
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, інші
Київський нац. екон. ун-т, 2009
2009
Організація виробництва : навч. посіб. / Вид. 2-ге.
ВГ Васильков
Київський нац. екон. ун-т, 2008
2008
Організація виробництва : навч. посіб
ВГ Васильков
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20