Васильков Володимир Георгійович
Васильков Володимир Георгійович
Київський національний економічний університет імені Вадима, кафедра економіки підприємств
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / ред. С. Ф. Покропивний
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
Київський нац. екон. ун-т, 2005
554*2005
Організація виробництва/
ВГ Васильков
172*2003
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
Київський нац. екон. ун-т, 2003
1722003
Физическое воспитание, как средство целостного развития личности студента вуза
ВГ Васильков
СПб. 2003, 2003
212003
Економіка підприємства: підручник/за заг. ред. ГО Швиданенко
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, інші
Київський нац. екон. ун-т, 2009
20*2009
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб.
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ОГ Мендрул, ІМ Рєпіна, ВГ Васильков, ...
Київський нац. екон. ун-т, 2009
13*2009
Організація операційної діяльності підприємства: підручник
ВГ Васильков, НВ Василькова
К.: КНЕУ 502 (2), 2015
62015
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Органiзацiя виробництва: навч. посiб
ВГ Васильков
52003
Технологічний розвиток підприємства: сучасні напрями та тенденції
ВГ Васильков
Економіка підприємства: теорія і практика, 193-196, 2014
12014
Менеджмент підприємства і система управління якістю з точки зору загальної організаційної науки - тектології та загальної теорії систем
ВГ Васильков, ВІ Савенко, ОМ Лівінський
Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи, с. 72-104, 2018
2018
Організаційні основи виробничих систем
ВГ Васильков, ВІ Савенко, ОМ Лівінський
Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи, с. 87-104, 2018
2018
Організаційні основи виробничих систем
ВГ Васильков, ВІ Савенко, ОМ Лівінський
Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації, с …, 2018
2018
Технологічна стратегія, як чинник інноваційного розвитку підприємства
ВГ Васильков, ВГ Васильков
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Тенденції у сфері взаємодії університетів і бізнесу
ВГ Васильков, ВГ Васильков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Технологічний розвиток підприємства: напрями та стратегії
ВГ Васильков, ВГ Васильков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
Організація і управління процесами виробництва
ВГ Васильков, НВ Василькова
Київський нац. екон. ун-т, 2011
2011
Організація виробництва : навч. посіб. Вид. 2-ге.
ВГ Васильков
Київський нац. екон. ун-т, 2008
2008
Організація виробництва : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ВГ Васильков, ЛМ Дзюбенко
Київський нац. екон. ун-т, 2003
2003
Методологічні особливості проектування організаційних зв'язків
ВГ Васильков
Маркетинг: теорія і практика, 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20