Follow
Марина Резуненко, Maryna Rezunenko
Марина Резуненко, Maryna Rezunenko
УкрДУЗТ, факультет УПП, кафедра вищої математики та фізики
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation
G Vatulia, M Rezunenko, Y Orel, D Petrenko
Web of Conferences EDP Sciences, 2017
192017
Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns
G Vatulia, M Rezunenko, D Petrenko, S Rezunenko
Civil and Environmental Engineering 14 (1), 76-83, 2018
172018
Математичні методи в задачах управління транспортними системами
НГ Панченко, МЄ Резуненко
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
152018
Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень. Частина 1
НГ Панченко, МЄ Резуненко
72015
Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень, Частина 2
Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко
72015
Об одной форме фундаментального решения оболочек отрицательной гауссовой кривизны
Нерубайло Б.В., Ольшанский В.П., Резуненко М.Е.
Известия РАН. Механика твердого тела, 144–149, 1997
71997
Application of energy efficient materials in reconstruction of buildings and structures of transport infrastructure
S Zolotov, O Pustovoitova, P Firsov, Y Orel, M Rezunenko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1021 (1), 012032, 2021
62021
Using statistical methods to determine the load-bearing capacity of rectangular CFST columns
G Vatulia, Y Orel, M Rezunenko, N Panchenko
MATEC Web of Conferences 234, 04002, 2018
52018
Напряженно-деформированное состояние сталебетонной гиперболической оболочки при действии сосредоточенных воздействий. Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник
МЕ Резуненко
Вип 70, 363-369, 2008
42008
Еволюція транспорту та сучасна проблема української залізниці
СВ Панченко, ЄІ Балака, ВВ Панченко, МЄ Резуненко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2022
32022
Визначення оптимальної кількості вагонів у маршрутних поїздах
ДВ Ломотько, ЄІ Балака, МЄ Резуненко
Залізничний транспорт України, 4-12, 2019
32019
Логістичні підходи щодо оптимізації складу маршрутних поїздів в системі «вантажовласник – залізниця»
ДВ Ломотько, ЄІ Балака, МЄ Резуненко
Залізничний транспорт України, 3-11, 2020
22020
Прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому залізничному сполученні на основі багатофакторного аналізу
ЄІ Балака, МЄ Резуненко, СО Резуненко, МА Попов
Український державний університет залізничного транспорту, 2019
22019
Підходи до проблеми адаптації шкільного курсу математики до вимог вищої школи
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, МЄ Резуненко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
22016
Контактное взаимодействие оболочки и упругого штампа с выступом
ЭД Чихладзе, МЕ Резуненко
Вісник ДонНАБіА.-Вип 8, 56, 2005
22005
Елементи теоріі марківських ланцюгів
РО Єфременко, ГЮ Глушакова, МЄ Резуненко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2004
22004
Елементи теорiї марковських ланцюгiв
РО Ефременко, ГЮ Глушакова, МЕ Резуненко
Харкiв, 21, 2004
22004
A statistical method for predicting the eccentric load capacity of rectangular concrete filled steel tubular columns
G Vatulia, M Rezunenko, D Petrenko, Y Balaka, Y Orel
Web of Conferences EDP Sciences, 2020
12020
Диалектика логистики и задачи сегодняшнего дня: кластеризация и подготовка специалистов
ЕС Алёшинский, ЕИ Балака, МЕ Резуненко
Железнодорожный транспорт Украины, 8-13, 2016
12016
Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластеризація та підготовка фахівців
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, МЄ Резуненко
Державна адміністрація залізничного транспорту України, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20