Марина Резуненко, Maryna Rezunenko
Марина Резуненко, Maryna Rezunenko
УкрГУЖТ, факультет УПП, кафедра высшей математики
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns
G Vatulia, M Rezunenko, D Petrenko, S Rezunenko
Civil and Environmental Engineering 14 (1), 76-83, 2018
72018
Об одной форме фундаментального решения оболочек отрицательной гауссовой кривизны
Нерубайло Б.В., Ольшанский В.П., Резуненко М.Е.
Известия РАН. Механика твердого тела, 144–149, 1997
61997
Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation
G Vatulia, M Rezunenko, Y Orel, D Petrenko
Matec Web of Conferences 107, 00051, 2017
52017
Напряженно-деформированное состояние сталебетонной гиперболической оболочки при действии сосредоточенных воздействий. Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник
МЕ Резуненко
Вип 70, 363-369, 2008
42008
Using statistical methods to determine the load-bearing capacity of rectangular CFST columns
G Vatulia, Y Orel, M Rezunenko, N Panchenko
Matec Web of Conferences 234, 04002, 2018
32018
Контактное взаимодействие оболочки и упругого штампа с выступом
ЭД Чихладзе, МЕ Резуненко
Вісник ДонНАБіА.-Вип 8, 56, 2005
22005
Елементи теорiї марковських ланцюгiв
РО Ефременко, ГЮ Глушакова, МЕ Резуненко
Харкiв, 21, 2004
22004
Підходи до проблеми адаптації шкільного курсу математики до вимог вищої школи
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, МЄ Резуненко
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Вища та прикладна математика
НГ Панченко, МЄ Резуненко
УкрДУЗТ, 2020
2020
A statistical method for predicting the eccentric load capacity of rectangular concrete filled steel tubular columns
G Vatulia, M Rezunenko, D Petrenko, Y Balaka, Y Orel
MATEC Web of Conferences 313, 00031, 2020
2020
Прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому залізничному сполученні на основі багатофакторного аналізу
ЄІ Балака, МЄ Резуненко, СО Резуненко, МА Попов
УкрДУЗТ, 2019
2019
ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ДАЛЬНЬОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ СПОЛУЧЕННІ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ
YI Balaka, MY Rezunenko, SO Rezunenko, MA Popov
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2019
2019
Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості
ЄІ Балака, ДС Лючков, МЄ Резуненко
Наукові записки кафедри педагогіки, 2018
2018
Використання багатофакторної кореляційно-регресійної моделі для прогнозування обсягів пасажирських залізничних перевезень в дальньому сполученні
МЄ Резуненко
УкрДУЗТ, 2016
2016
Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластеризація та підготовка фахівців
ЄС Альошинський, ЄІ Балака, МЄ Резуненко
Залізничний транспорт України, 8-13, 2016
2016
Побудова математичної моделі для визначення несучої здатності трубобетонних колон
Г.Л. Ватуля, М.Є. Резуненко
Збірник наукових статей Сталезалізобетонні конструкції: дослідження …, 2016
2016
Применение регрессионного анализа для определения несущей способности трубобетонных колонн
Ватуля Г.Л., Резуненко М.Е., Орел Е.Ф.
Актуальные проблемы инженерной механики, 39-44, 2016
2016
Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень, Частина 1
Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко
2015
Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень, Частина 2
Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко
2015
Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни" Теорія ймовірностей та математична статистика"
НГ Панченко, МЄ Резуненко, ЛO Балака, АП Рибалко
УкрДАЗТ, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20