Follow
Александр Валентинович Обнявко; Олександр Валентинович Обнявко; Oleksandr V. Obniavko
Александр Валентинович Обнявко; Олександр Валентинович Обнявко; Oleksandr V. Obniavko
Одеський національний економічний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Теория бухгалтерского учета
БИ Валуев, НА Лоханова, ОВ Обнявко
409*2002
Оперативный контроль экономической деятельности предприятия
БИ Валуев, АВ Обнявко, ЮБ Валуев, ЛП Горлова
Финансы и статистика, 1991
1001991
Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета
БИ Валуев, АВ Обнявко
Финансы и статистика, 1987
511987
Новий виток внутрішніх товарних відносин у промисловому підприємстві – екскурс в минуле, хибність сучасної концепції
БІ Валуєв, РВ Варічева, ОВ Обнявко
Економіст, С. 18-23, 2007
62007
Проблеми класифікації основних засобів
ОВ Обнявко
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції …, 2016
42016
Совершенствование организации управления издержками производства в промышленных предприятиях
АВ Обнявко
Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.21, 18 с., 1987
41987
Совершенствование организации управления издержками производства в промышленных предприятиях
АВ Обнявко
Диссертация - Одесский институт народного хозяйства, 1987
41987
Стратегія розвитку потенціалу промислового підприємства
АЛ Сабадирьова, ОВ Обнявко
Стратегія підприємства:адаптація організацій до впливу світових суспільно …, 2011
22011
Справочник бухгалтера швейной и трикотажной промышленности
БИ Валуев, ЛП Горлова, ВВ Муравская, АВ Зернов, Е.Л., Обнявко
21991
Методические особенности прогнозирования маркетинговых показателей банковской деятельности
А Никитченко, А Обнявко, А Сырчин
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 191-207, 2018
12018
Учетная политика как инструмент моделирования деятельности предприятия
ВД Кубік, АВ Обнявко
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 246-253, 2015
12015
Экономический механизм предприятия: направления формирования
АВ Обнявко
Киевский национальный экономический университет, 2012
12012
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ
АВ Обнявко
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 382-383, 2012
1*2012
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ВД Кубік, ОВ Обнявко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2020
2020
Етична складова облікової політики підприємств
ВД Кубік, ОВ Обнявко
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 84-106, 2019
2019
Формування професійно-орієнтованої дослідницької компетенції студентів у процесі роботи проблемних груп
ОВ Обнявко, ОО Нікітченко, ЛВ Чернишова
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку …, 2019
2019
Перспективи використання блокчейну в маркетингу
ОВ Обнявко, ОВ Рулинська
International Development Institute–Africa (IDIA), 2018
2018
Методичні особливості прогнозування маркетингових показників банківської діяльності
ОВ Обнявко, ОО Нікітченко, ОЛ Сирчин
Науковий вісник ОНЕУ 5 (257), 191-207, 2018
2018
Сохранится ли система бухгалтерского учета в «Экономике-4.0»?
АВ Обнявко, ОВ Белинская, НП Илюхина, ИЛ Шерер
Тези доповідей V Міжнарод. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку обліку …, 2017
2017
Напрямки застосування технологій «Big Data» в економіці
ОА Онищенко, ОВ Обнявко, ЛВ Чернишова, СГ Васильєв
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально- економічні …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20