Александр Валентинович Обнявко; Олександр Валентинович Обнявко; Oleksandr V. Obniavko
Александр Валентинович Обнявко; Олександр Валентинович Обнявко; Oleksandr V. Obniavko
Одеський національний економічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теория бухгалтерского учета
БИ Валуев, НА Лоханова, ОВ Обнявко
337*2002
Оперативный контроль экономической деятельности предприятия
БИ Валуев, АВ Обнявко, ЮБ Валуев, ЛП Горлова
Финансы и статистика, 1991
911991
Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета
БИ Валуев, АВ Обнявко
Финансы и статистика, 1987
511987
Новий виток внутрішніх товарних відносин у промисловому підприємстві – екскурс в минуле, хибність сучасної концепції
БІ Валуєв, РВ Варічева, ОВ Обнявко
Економіст, С. 18-23, 2007
62007
Совершенствование организации управления издержками производства в промышленных предприятиях
АВ Обнявко
Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.21, 18 с., 1987
51987
Совершенствование организации управления издержками производства в промышленных предприятиях
АВ Обнявко
Диссертация - Одесский институт народного хозяйства, 1987
51987
Проблеми класифікації основних засобів
ОВ Обнявко
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції …, 2016
42016
Учетная политика как инструмент моделирования деятельности предприятия
ВД Кубік, АВ Обнявко
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 246-253, 2015
42015
Етичний аспект застосування облікової політики підприємства
ВД Кубік, ОВ Обнявко, ВД Кубик, АВ Обнявко
Le Mans University, 2017
22017
Стратегія розвитку потенціалу промислового підприємства
АЛ Сабадирьова, ОВ Обнявко
Стратегія підприємства:адаптація організацій до впливу світових суспільно …, 2011
22011
Бонусні знижки у роздрібній торгівлі: проблеми обліку і оподаткування, можливості їх вирішення
ІЛ Шерер, ЄЛ Зернов, ОВ Обнявко
Вісник соціально-економічних досліджень, 407-412, 2008
22008
Справочник бухгалтера швейной и трикотажной промышленности
БИ Валуев, ЛП Горлова, ВВ Муравская, АВ Зернов, Е.Л., Обнявко
21991
Методические особенности прогнозирования маркетинговых показателей банковской деятельности
А Никитченко, А Обнявко, А Сырчин
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 191-207, 2018
12018
Сохранится ли система бухгалтерского учета в «Экономике-4.0»?
АВ Обнявко, ОВ Белинская, НП Илюхина, ИЛ Шерер
Тези доповідей V Міжнарод. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку обліку …, 2017
1*2017
Шляхи вдосконалення обліку доходів та витрат у торгівельних підприємствах
ІЛ Шерер, ОВ Обнявко, ИЛ Шерер, АВ Обнявко, I Sherer, O Obniavko
ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології управління …, 2014
12014
Экономический механизм предприятия: направления формирования
АВ Обнявко
Киевский национальный экономический университет, 2012
12012
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ
АВ Обнявко
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 382-383, 2012
1*2012
Основні напрямки удосконалення управління формуванням витрат підприємств
ЄЛ Зернов., ОВ Обнявко, ІЛ Шерер
Вісник соціально-економічних досліджень, 178-181, 2002
12002
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ВД Кубік, ОВ Обнявко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2020
2020
БЛОКЧЕЙН В МАРКЕТИНГУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ОА Онищенко, ВМ Беспалов, ОВ Обнявко
Маркетинг: виклики та рішення. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20