Подписаться
Natalia Omelchenko (Наталя Омельченко)
Natalia Omelchenko (Наталя Омельченко)
Kherson state university, Херсонський державний університет, Кандидатка географічних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Integrated coastal zone management: Restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform
D Malchykova, I Gukalova, N Omelchenko, H Napadovska
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.1), 407-414, 2019
142019
Environmental research and natural education priorities: Challenges of globalization and educational reforms in Ukraine
D Malchykova, I Pylypenko, O Davydov, K Baysha, N Omelchenko
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology …, 2020
122020
Категорія урбанізація у понятійній площині соціальної географії та інших наук
ІВ Гукалова, НВ Омельченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та …, 2015
122015
Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population’s quality of life
OV Mashkova, RS Molikevych, NV Omelchenko, HJ Napadovska
102018
Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом ранг-розмір
НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2016
62016
Measuring the urbanization in Ukrainian regions: current approaches
I Gukalova, N Omelchenko
Часопис соціально-економічної географії, 22-28, 2016
42016
Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях
НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2014
42014
Благоустрій побуту як ознака урбанізованості регіону (на прикладі Херсонської області)
ІВ Гукалова, НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2017
32017
Екологічне виховання в умовах урбанізації
НВ Омельченко
3
Еволюція урбанізації в світі та Україні: загальні тренди і регіональні особливості
НВ Омельченко
22016
Use of gis technologies for analysis of the decentralization process in the context of the sustainable development strategy (on the example of Kherson region)
D Malchykova, I Pylypenko, K Baysha, H Napadovska, N Omelchenko
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 21 (2.1), 477-484, 2021
12021
Реалізація сучасної урбаністичної парадигми у слабоурбанізованому регіоні
КВ Омельченко
Збірник НПК. Черкаського ДБУ, 324-328, 2018
12018
Піроритети розвитку Херсонської області з урахуванням особливостей її урбанізованості
НВ Омельченко
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук …, 2018
12018
Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів
НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2017
12017
Складові інтегральної оцінки рівня та особливостей урбанізації Херсонської області в контексті якості життя населення
НВ Омельченко
12017
Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області)
НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
12015
Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні
Н Омельченко
Економічна та соціальна географія, 45-48, 2015
12015
Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія
Н Омельченко
Часопис соціально-економічної географії, 157-164, 2015
12015
Соціальний аспект феномену урбанізації
Н Омельченко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
12014
Міський спосіб життя в числі фундаментальних ознак урбанізації
НВ Омельченко
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20