Viktor Ivanienko / Віктор Іванієнко
Viktor Ivanienko / Віктор Іванієнко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
НазваниеПроцитированоГод
Финансовый анализ: учеб. пособие
ВВ Иваниенко
Харьков: ИД «ИНЖЕК, 2003
312003
Управление эффективностью использования ресурсов производства
ВВ Иваниенко
Х.: ХНЭУ, 2005
272005
Модели и методы принятия решений в анализе и аудите: Учебное пособие
ВВ Иваниенко
X.: ИД «ИНЖЭК, 2004
182004
Ценообразование: Учебное пособие.–изд. 2-е, перераб. и доп
ВВ Иваниенко
Х.: Изда-тельский Дом «ИНЖЭК, 2003
112003
Удосконалення принципів формування та функціонування наглядових рад в системі економічної безпеки підприємства
АМ Котов, ЛО Мозгова, ВВ Іванієнко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
12016
Теоретико-методологічні аспекти оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства в системі формування стратегічних альтернатив його розвитку
ВВ Іванієнко, АМ Котов, КВ Іванієнко
Економіка та управління виробництвом, 356-359, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни" Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
ВВ Іванієнко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" денної форми навчання
ВВ Іванієнко, ВВ Иваниенко
ХНЕУ, 2012
2012
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт із навчальної дисципліни «Економіка міста»(для студентів 2 курсу денної та заочної форм …
ОП Коюда, ЄВ Грицьков
2012
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни" Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит …
ВВ Іванієнко, ВВ Иваниенко
ХНЕУ, 2012
2012
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Ю Брігхема, ВВ Іванієнко, АД Шеремета, ВВ Ковальова, ГВ Савицької
ВІСНИК, 441, 2010
2010
ПОБУДОВА БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ НА ПАТ «БОРЩІВСЬКИЙ СИРЗАВОД»
ФФ Бутинець, ВВ Іванієнко, МІ Баканова, ОД Шеремет, АА Бернстайна, ...
ЗБІРНИК НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СТАТЕЙ, 241, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12