Serhii Tankevych / Сергій Танкевич / Сергей Танкевич
Serhii Tankevych / Сергій Танкевич / Сергей Танкевич
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ied.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Smart Grid та організація інформаційного обміну в електроенергетичних системах
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, СЄ Танкевич
Технічна електродинаміка, 2012
92012
Design features of electromagnetic transducer as a part of electronic current transformer
H Varskyi, S Tankevych, V Hrechko
2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2014
42014
Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими
Ін-т електродинаміки НАН України, 2016
32016
Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем
ОВ Кириленко, СП Денисюк, СЄ Танкевич, ТМ Базюк
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 29-34, 2016
32016
Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы
Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014
32014
Формування вимог до інтерфейсу електронних високовольтних вимірювальних перетворювачів струму та напруги
СЄ Танкевич
Технічна електродинаміка, 68-70, 2014
32014
Організація обміну даними вимірювальних трансформаторів в інтегрованій АСУ ТП підстанції
ЄМ Танкевич
Технічна електродинаміка. Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність …, 2010
32010
Яковлєва IВ, Танкевич СЕ Вплив стандарту МЕК 61850 на вимоги до первинних вимiрювальних перетворювачiв струму i напруги
ЕМ Танкевич, ГМ Варський
Техн. електродинамiка. Темат. вип.«Проблеми сучасної електротехнiки». 2, 53, 2010
32010
Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, СЄ Танкевич
Енергетика: економіка, технології, екологія, 7-14, 2016
22016
Інтелектуальний вимірювальний перетворювач та нормативне забезпечення комунікаційного середовища високовольтних електроенергетичних об’єктів
БС Стогній, ОВ Кириленко, ЄМ Танкевич, МФ Сопель, ІВ Блінов, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 56-64, 2014
22014
Україна та світ: нормативне забезпечення інтелектуальних електроенергетичних систем за концепцією Smart Grid
С Танкевич, І Блінов, В Кириленко
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 38-44, 2014
22014
Аспекти використання технології ebXML для забезпечення комунікацій на ринку електричної енергії
ОВ Самков, ІВ Блінов, СЄ Танкевич
Зб. тез VIII Міжнар. наук.-техн. конф.«Сучасні інформаційно-комунікаційні …, 2012
22012
Iнтелектуальний вимiрювальний перетворювач струмiв та напруг для iнтелектуальних енергосистем
ОВ Кириленко, ЕМ Танкевич, СЕ Танкевич
Пр. Iнституту електродинамiки НАН України. Спец. вип., 82, 2010
22010
Використання мікроелектроніки у вторинних колах високовольтних вимірювальних трансформаторів
СЄ Танкевич
Праці ІЕД НАН України, 122-125, 2008
22008
Математична модель розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів між двома ринками електричної енергії
ІВ Блінов, ЄВ Парус, ОБ Рибіна, СЄ Танкевич
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 125-130, 2014
12014
Методи забезпечення впровадження допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України в ринкових умовах
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус, ОБ Рибіна, СЄ Танкевич
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 23-29, 2013
12013
Методологія побудови моделі ринку електроенергії на основі вимог національного стандарту
І Блінов, О Самков, С Танкевич, В Кириленко
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 15-19, 2013
12013
Оптико-електронні вимірювання струму і напруги високовольтних електричних мереж
ІВ Ляшенко, СЄ Танкевич, ЄМ Танкевич
ВНТУ, 2012
12012
Схема ідентифікації учасників та об’єктів на конкурентному ринку електричної енергії
ІВ Блінов, ВІ Попович, ОВ Самков, ВД Старинець, СЄ Танкевич
Гідроенергетика України, 2011
12011
Аспекти формалізації опису процесів та стандартизації інформаційного обміну в автоматизованій системі оператора балансуючого ринку електричної енергії
ІВ Блінов, ЄВ Парус, ОВ Самков, СЄ Танкевич
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 73-77, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20