Кафедра  менеджменту  освіти та педагогіки вищої школи
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф. менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти
ОГ Козлова
Автореф. канд.. дис.,-К, 1999
811999
Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник
АА Сбруєва, МЮ Рисіна
Суми: СумДПУ 208, 2000
692000
Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя
ОГ Козлова
Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999
451999
Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник
КІ Бондарева, ОГ Козлова
Суми: Слобожанщина 44, 2001
392001
Методика інноваційного пошуку вчителя
ОГ Козлова
Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1998
371998
Інноваційна культура: сутнісні характеристики: монографія
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Суми: Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
262007
Державне управління розвитком університету: теоретичний і прикладний аспекти
І Медведєв, Л Пшенична
Світогляд-Філософія-Релігія, 2012
202012
Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу
ЛВ Пшенична
з держ. упр.: 25.00. 02/ЛВ Пшенична, 2010
122010
Керівництво громадянським вихованням студентської молоді: навч.-метод. посібник
ОГ Козлова
Суми: Університетська книга, 2010
102010
Педагогічна експертиза інноваційної діяльності вчителя
О Козлова
Освіта і управління 1 (4), 141-144, 1997
101997
Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Режим доступу: soippo. narod. ru/documents/konf_zhuk/kozlova_milenkova. doc, 2009
92009
Iнновацiйна культура: Сутнiснi характеристики: монографiя
ОГ Козлова, РВ Миленкова
72007
Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник для пед. iн-тiв
МО Лазарєв
Суми: ВВП" Мрiя"-ЛТД, 1995р.–212с, 1995
71995
Оновлення освітнього простору в системі постдипломної підготовки педагога
О Козлова
Післядипломна освіта в Україні, 25-27, 2007
62007
Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи
ЛВ Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 237-245, 2014
52014
Менеджмент в освіті
ЛВ Пшенична
Суми: Мрія 216, 2012
52012
Управління якістю вищої освіти: Болонський процес–Україна
ЛВ Пшенична
Державне будівництво, 2009
52009
Адаптивний та біфуркацій ний розвиток освітніх систем
О Козлова
Вища освіта України 2, 59-64, 2003
52003
Управління вищою освітою у контексті її адаптації до умов Болонського процесу
Л Пшенична
Режим доступу: http://www. ird. npu. edu. ua/files/pshenuchna_12. pdf, 2012
42012
Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу
ЛВ Пшенична
Теорія та практика державного управління, 82-87, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20