Кафедра  менеджменту  освіти та педагогіки вищої школи
Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф. менеджменту освіти та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти
ОГ Козлова
Автореф. канд.. дис.,-К, 1999
871999
Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник
АА Сбруєва, МЮ Рисіна, НГ Осьмук
Суми: СумДПУ 208, 2000
792000
Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя
ОГ Козлова
Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999
521999
Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник
КІ Бондарева, ОГ Козлова
Суми: Слобожанщина 44, 2001
442001
Методика інноваційного пошуку вчителя
ОГ Козлова
Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1998
371998
Інноваційна культура: сутнісні характеристики: монографія
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
282007
Державне управління розвитком університету: теоретичний і прикладний аспекти
І Медведєв, Л Пшенична
Світогляд-Філософія-Релігія, 2012
172012
Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу
ЛВ Пшенична
з держ. упр.: 25.00. 02/ЛВ Пшенична, 2009
132009
Керівництво громадянським вихованням студентської молоді: навч.-метод. посібник
ОГ Козлова, ТВ Гребеник
Суми: Університетська книга, 2010
122010
Педагогічна експертиза інноваційної діяльності вчителя
О Козлова
Освіта і управління 1 (4), 141-144, 1997
91997
Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі
ОГ Козлова, РВ Миленкова
Режим доступу: soippo. narod. ru/documents/konf_zhuk/kozlova_milenkova. doc, 2009
82009
Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців засобами інноваційних технологій: праксеологічний підхід
О Козлова
Редакційна колегія, 222, 2018
7*2018
Формування толерантності у процесі громадянського виховання студентської молоді
ОГ Козлова, ТВ Гребеник
Електронний ресурс/ОГ Гребеник http://essuir. sumdu. edu. ua/bitstream …, 2012
72012
Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу
ЛВ Пшенична
Теорія та практика державного управління, 82-87, 2009
72009
Iнновацiйна культура: Сутнiснi характеристики: монографiя
ОГ Козлова, РВ Миленкова
72007
Оновлення освітнього простору в системі постдипломної підготовки педагога
О Козлова
Післядипломна освіта в Україні, 25-27, 2007
72007
Системний підхід як методологічний орієнтир в управлінні навчальним закладом
ОГ Козлова
Педагогічні науки: зб. наук. пр./редкол.: МО Лазарєв (відп. ред.)[та ін …, 2004
72004
Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник для пед. iн-тiв
МО Лазарєв
Суми: ВВП" Мрiя"-ЛТД, 1995р.–212с, 1995
71995
Управління якістю вищої освіти: Болонський процес–Україна
ЛВ Пшенична
Державне будівництво, 2009
52009
Адаптивний та біфуркацій ний розвиток освітніх систем
О Козлова
Вища освіта України 2, 59-64, 2003
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20