Інститут проблем виховання НАПН України / Institute of problems on education of NAES of Ukraine
Інститут проблем виховання НАПН України / Institute of problems on education of NAES of Ukraine
Verified email at ipv.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади
ІД Бех
К.: Либідь 280, 2, 2003
25332003
Особистісно зорієнтоване виховання
ІД Бех
К.: ізмн 5, 204, 1998
16051998
Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання
ІД Бех
К.: Либідь 206, 272, 2006
5102006
Бронхиальная астма у детей
ИИ Балаболкин
Открытое акционерное общество Издательство Медицина, 1985
3911985
Духовні цінності в розвитку особистості
ІД Бех
Педагогіка і психологія 1 (14), 124-129, 1997
3311997
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2962007
Від волі до особистості
ІД Бех
К.: Україна-Віта 480, 1995
2961995
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах
АМ Богуш
2812015
Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб.
ІД Бех
К.: Академвидав 256, 2012
2682012
Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці
ІД Бех
Виховання і культура 12, 17-18, 2009
2162009
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: навч.–метод. посіб
ВМ Оржеховська
К.: ВіАн, 1996
2151996
Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посіб.
ІД Бех
К.: Академвидав 248, 2009
2032009
Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах: Монографія
ГП Пустовіт
К.–Луганськ: Альма-матер 540, 2004
1732004
Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі
О Ващенко, С Свириденко
Здоров’я та фізична культура 8, 1-6, 2006
1692006
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах
А Богуш, Н Гавриш, Т Котик
1612006
Категорія «ставлення» в контексті розвитку образу «Я» особистості
ІД Бех
Педагогіка і психологія 3, 9-21, 1997
1491997
Технології соціальної роботи. Навчальний посібник
ВМ Шахрай
К.: Центр навчальної літератури, 2006
1382006
Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика
НЄ Миропольська
К.: Парламентське видавництво 204, 2002
1222002
Педагогіка здорового способу життя
ВМ Оржеховська
Шлях освіти 4, 29-32, 2006
1192006
Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія
ТВ Кравченко
К.: Фенікс 416, 4, 2009
1172009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20