Подписаться
Тетяна Кмитюк
Тетяна Кмитюк
КНЕУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства
ОМ Новоселецький, ТЛ Кмитюк
Наукові записки. Серія" Економіка". Фінансова система України., 600-607, 2011
92011
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ТА ПРОБЛЕМ (Methods and models of personnel motivation: an analysis of the main aspects and problems)
ТЛ Кмитюк
Наукові записки. Серія “Економіка”., 152-156, 2013
62013
Рейтингове моделювання в оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ
ВВ Вітлінський, ТЛ Кмитюк
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 146-159, 2013
62013
Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності (на прикладі ВНЗ)
ТЛ Кмитюк, ТЛ Кмитюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Математичні методи та моделі встановлення матеріального заохочення викладачів за результатами інноваційної діяльності
ТЛ Кмитюк
Ефективна економіка, 2014
22014
Ієрархічна модель показників у рейтинговому оцінюванні інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ
ТЛ Кмитюк
Запорізького національного університету, 71, 2013
22013
Методологічні засади вибору первинних показників оцінювання інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ
ТЛ Кмитюк
ББК 65.9 (УКР) М77, 116, 0
1
Система методів та моделей оцінювання нелінійної динаміки числової міри економічного ризику
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ТЛ Кмитюк, ТЛ Кмитюк, ІФ Шатарська, ...
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2020
2020
Концептуальні аспекти моделювання та управління ризиком цифрової трансформації
ТЛ Кмитюк, ВІ Скіцько
Проблеми системного підходу в економіці 6 (74 Частина 3), С.163-170, 2019
2019
Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ВІ Скіцько, ВИ Скицко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Основні аспекти моделювання економічної безпеки в умовах цифрової економіки
ТЛ Кмитюк, ТЛ Кмитюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Інтегральне оцінювання інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ
ТЛ Кмитюк, ТЛ Кмитюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Методи та моделі побудови інтегрального показника оцінювання інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ
ТЛ Кмитюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Концептуальні підходи до побудови економіко-математичних моделей оцінювання інноваційної діяльності та мотивації науково-педагогічного персоналу ВНЗ
ТЛ Кмитюк, ТЛ Кмитюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Аналіз існуючих методів та моделей мотивації персоналу, їх недоліки та переваги
ТЛ Кмитюк, ТЛ Кмитюк
Національний університет «Острозька академія», 2013
2013
МЕТОАИ ТА модвм мотивАЦІЇ ПЕРСОНААУ: АНАА13 основних АСПЕКПВ ТА ПРОБАЕМ
ТЛ Кмитюк
2013
МЕТОдИТА МОдВлI МОТИВАЦІї ПЕРСОНАЛУ
ТЛ Кмитюк
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВНЗ
ТЛ Кмитюк
СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ, 86, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18