Подписаться
Наталія Костюк / Kostuk Natalia
Наталія Костюк / Kostuk Natalia
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent
IL S.Iasechko, V. Puzyrnyi, N. Puzyrna, N. Kostiuk, I. Bakhnovsa
Journal of Advanced Research in Law and Economics 11 (3), 844-849, 2020
162020
The investigation of peculiarities of the occurrence of subjective civil rights in registration of a patent
I Svitlana, V Puzyrnyi, N Puzуrna, N Kostiuk, I Bakhnovska, I Litvinova
Journal of Advanced Research in Law and Economics 11 (3), 49, 2020
92020
Особливості стадій правозастосування
НП Костюк
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
92009
Особливості управління державним зовнішнім боргом
НП Костюк, ЛЮ Бородій, НС Хитрук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНтЕУ, 54-60, 2010
82010
Проблеми інформатизації процесу правозастосування
ДСС Н.П. Костюк
Криміналістичний вісник, 102-108., 2016
52016
Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління
НП Костюк
Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.–К.: Ін-т …, 2006
52006
Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ
НП Костюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 20-25, 2007
32007
Перспективи запровадження механізмів правового регулювання мобінгу в Україні
НП Костюк, ДО Скубченко
Аспекти публічного управління, 19-31, 2019
22019
Юридична природа та сутність застосування норм права
НПК А.Й. Француз
Правничий вісник Університету «КРОК», 13-17, 2016
2*2016
Правовий режим та ознаки надзвичайного стану в Україні
НП Костюк
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2020
12020
Механизм правоприменения: понятие и структура
ФАИ Костюк Н. П.
Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и …, 2016
1*2016
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
НП Костюк
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2022
2022
Правове регулювання оцінки впливу на довкілля
НП Костюк
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2021
2021
Cоnstitutional right to enable living level
TR N. P. Kostyuk
Zbornіk vedeckych prac s medzinarodnou učasťou: Health and healthy lifestyle …, 2020
2020
Проблеми виборчого законодавства України
НП Костюк
Правничий вісник Університету «КРОК», 44-50, 2019
2019
Впровадження досвіду Польщі при оцінюванні ефективності застосування норм права органами виконавчої влади в Україні
КН П.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2019
2019
Впровадження Європейських стандартів при оцінюванні ефективності застосування норм права органами виконавчої влади
КН П.
Vedensky medzinarodny recenzovany zbornik, Vysokoskolska edukacia pre …, 2019
2019
Ознаки і функції застосування норм права
КН П.
Zbornіk recenzovanych vedeckych prac s medzinarodnou učasťou: Socialne a …, 2018
2018
Специфіка методології дослідження застосування норм права в сучасних умовах
КН П.
Zbornіk recenzovany chve deckychprac s medzinarodno uučasťou: Inter kulturna …, 2018
2018
Громадський контроль як засіб вдосконалення механізму правозастосування.
КН П.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20