Наталія Костюк / Kostuk Natalia
Наталія Костюк / Kostuk Natalia
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The investigation of peculiarities of the occurrence of subjective civil rights in registration of a patent
I Svitlana, V Puzyrnyi, N Puzуrna, N Kostiuk, I Bakhnovska, I Litvinova
Journal of Advanced Research in Law and Economics 11 (3), 49, 2020
102020
Особливості управління державним зовнішнім боргом
НП Костюк, ЛЮ Бородій, НС Хитрук
Вінницький торговельно-економічний інститут КНтЕУ, 54-60, 2010
72010
Особливості стадій правозастосування
НП Костюк
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
62009
Проблеми інформатизації процесу правозастосування
ДСС Н.П. Костюк
Криміналістичний вісник, 102-108., 2016
42016
Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління
НП Костюк
Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.–К.: Ін-т …, 2006
42006
Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ
НП Костюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 20-25, 2007
32007
The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent
IL S.Iasechko, V. Puzyrnyi, N. Puzyrna, N. Kostiuk, I. Bakhnovsa
Journal of Advanced Research in Law and Economics 11 (3), 844-849, 2020
1*2020
Механизм правоприменения: понятие и структура
ФАИ Костюк Н. П.
Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и …, 2016
1*2016
Правовий режим та ознаки надзвичайного в Україні
КН П.
Вісник Луганського університету внутрішніх справ ім. Дидоренка 2 (90), 49-58, 2020
2020
Cоnstitutional right to enable living level
TR N. P. Kostyuk
Zbornіk vedeckych prac s medzinarodnou učasťou: Health and healthy lifestyle …, 2020
2020
Впровадження досвіду Польщі при оцінюванні ефективності застосування норм права органами виконавчої влади в Україні
КН П.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2019
2019
Впровадження Європейських стандартів при оцінюванні ефективності застосування норм права органами виконавчої влади
КН П.
Vedensky medzinarodny recenzovany zbornik, Vysokoskolska edukacia pre …, 2019
2019
Ознаки і функції застосування норм права
КН П.
Zbornіk recenzovanych vedeckych prac s medzinarodnou učasťou: Socialne a …, 2018
2018
Специфіка методології дослідження застосування норм права в сучасних умовах
КН П.
Zbornіk recenzovany chve deckychprac s medzinarodno uučasťou: Inter kulturna …, 2018
2018
Громадський контроль як засіб вдосконалення механізму правозастосування.
КН П.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2017
2017
Управлінський аспект процесу застосування норм права
НП Костюк
Правничий вісник Університету КРОК, 92-96, 2017
2017
Акти застосування норм права як форма реалізації функцій органів виконавчої влади
КН П.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2016
2016
Поняття ефективності правозастосовної діяльності
КНП Француз А.Й.
Правничий вісник Університету«КРОК», С. 11-16., 2016
2016
Соціально-правовий аспект принципу справедливості застосування норм права
КН П.
Соціально-правовий аспект принципу справедливості застосування норм права, С …, 2016
2016
Поняття та зміст практики застосування норм права органами виконавчої влади
КН П.
Правничий вісник Університету «КРОК». Вищий навчальний заклад «Університет …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20