Follow
Степан Кудря / Stepan Kudria
Степан Кудря / Stepan Kudria
Professor NTUU "KPI"
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
СО Кудря
892011
Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України
СО Кудря
К.: НАН України, Державний Комітет України з енергозбереження, 2001
40*2001
Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 р.)
СО Кудря
Вісник Національної академії наук України, 19-26, 2015
362015
Перспективи заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок використання енергії, виробленої на об’єктах альтернативної енергетики
СО Кудря
Енергоінформ, 2006
322006
Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива України
ГМ Забарний, СО Кудря, ГГ Кондратюк, ГО Четверик
Інститут відновлювальної енергетики НАНУ, Київ, 2006.–226с, 2006
282006
Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України
СО Кудря, ЛВ Яценко, ГП Душина, ЛЯ Шинкаренко, ВТ Довга
К.: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2008
262008
Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії
СО Кудря, ВМ Головко
Ніжин: ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2005
172005
Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року [Електронний ресурс]
СО Кудря
Режим доступу: http://ive. org. ua/wpcontent/uploads/2012/06/% D0% 9A% D1 83, D0, 2012
142012
Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води, як альтернативи теплоті ґрунту
ІІ Пуховий, МК Безродний, НМ Мхітарян, СО Кудря
Відновлювана енергетика, 15-19, 2006
142006
Нетрадицiйнi та вiдновлюванi джерела енергiї: Пiдручник
СО Кудря
13*2012
Структурні тенденції в енергетиці Європи і розвиток відновлюваної енергетики в Україні
СО Кудря, БГ Тучинський, ВГ Дресвянніков, ЗУ Рамазанова
Відновлювана енергетика, 36-40, 2005
122005
Деякі аспекти подальшого розвитку об’єктів альтернативної енергетики
НМ Мхітарян, СО Кудря, АР Щокін
Відновлювана енергетика, 9, 2007
112007
Stan ta perspektyvy rozvytku vidnovliuvanoi enerhetyky v Ukraini
SO Kudria
Status and Prospects for the Development of Renewable Energy in Ukraine …, 2015
92015
Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси
ВО Дубровін, ГА Голуб, СВ Драгнєв, ГГ Гелетуха, ТА Железная, ...
К.: Тов.«Віол-принт, 2013
92013
Комплексное использование энергии возобновляемых источников
НМ Мхитарян, СО Кудря, ЛВ Яценко, ЛЯ Шинкаренко, МД Ткаленко, ...
Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 14-22, 2013
92013
Атлас енергетичного потенціалу відновлювальних джерел енергії України
СО Кудря
Зелена енергетика»/СО Кудря, ЛВ Яценко, 22, 2006
92006
Законодавча база відновлюваної енергетики в Україні
СО Кудря
Відновлювана енергетика XII століття: матер 10, 14-18, 0
8
Атлас енергетичного потенцiалу вiдновлюваних джерел енергiї України ВФ Рєзцов, ТВ Суржик та iн.
СО Кудря
72008
Деякі аспекти визначення коефіцієнтів переводу теплотворної здатності паливно-енергетичних ресурсів з натуральних одиниць в умовні
СО Кудря, АР Щокін
Відновлювана енергетика, 15-22, 2006
72006
Досвід залучення нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії до паливно-енергетичного балансу України у період 1997-2000 років та стратегічні засади подальшого збільшення їх …
АР Щокін, ЮВ Колесник, СО Кудря
К.: Українські енциклопедичні знання,–С, 221-225, 2001
7*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20