Підписатись
Коніщук Василь Васильович
Коніщук Василь Васильович
Інститут агроекології і природокористування НААН
Підтверджена електронна адреса в agroeco.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Продромус рослинностi Украïни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
392019
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники/Колектив
ТО Бойко, ЛП Боровик, МІ Волощук, ФД Гамор, ОМ Деркач, ЯП Дідух, ...
232012
Агроекологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища у збалансованому розвитку
ОІ Фурдичко, ВВ Лавров, ВВ Коніщук
Агроекологічний журнал, 5-10, 2010
20*2010
Макроміцети—біоіндикатори забруднення радіоцезієм лісових екосистем України
Г Гродзинська, С Сирчин, М Кучма, В Коніщук
Вісник Національної академії наук України, 26-37, 2008
182008
Рідкісні види рослин Черемського природного заповідника
ВВ Коніщук
Укр. ботан. журн 60 (3), 264-272, 2003
172003
Еколого-економічні особливості розвитку біоенергетики в зоні Полісся
МХ Шершун, ОІ Дребот, ВВ Коніщук
Економіка АПК 9, 19-23, 2012
152012
Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона/Під заг. ред. ТЛ Андрієнко.–К.: Фітосоціологічний центр, 2006.–... с. Phytodiversity of the Ukrainian Polissia and its …
ТЛ Андрієнко, ВА Онищенко, ОІ Прядко, СМ Панченко, РЯ Арап, ...
ТЛ Андрієнко. К.: Фітосоціоцентр, 2006
142006
A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian Forest-Steppe of Dnieper ecological corridor
ІV Solomakha, VV Konishchuk, OV Mudrak, HV Mudrak
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 209-218, 2020
122020
Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine
VV Konishchuk, ІV Solomakha, OV Mudrak, HV Mudrak, OB Khodyn
Ukrainian Journal of Ecology 10 (3), 69-75, 2020
92020
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України/за редакцією ВА Онищенка, ТЛ Андрієнко
Б Якубенко, В Меженський, І Григорюк
Біоресурси і природокористування, 216-219, 2014
82014
Агроекологічне районування України
ВВ Коніщук, ТМ Єгорова
Агроекологічний журнал, 6-22, 2018
72018
Червона книга Київської області
ВВ Коніщук, СЛ Мосякін, ПМ Царенко, СЯ Кондратюк, ОВ Борисова, ...
Агроекологічний журнал, 46-58, 2012
72012
Титар ВМ Червона книга Волинської області
ВВ Коніщук, ТЛ Андрієнко, ПМ Царенко, ОО Байдашніков, ВМ Вірченко, ...
Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Біол. науки, 157-176, 2010
7*2010
Гелологія: концепція розвитку, методологія, сучасна парадигма вивчення боліт, торфовищ та їх екологічна паспортизація
ОІ Бондар, ВВ Коніщук
Агроекологічний журнал, 2011.-Спецвипуск, 25-30, 2011
62011
Нові місцезнаходження рідкісних рослин у Черемському природному заповіднику
ВВ Коніщук
Запов. справа в Укра¿ ні 10 (1-2), 18-23, 2004
62004
Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України
ВВ Коніщук, ВП Булгаков, ІВ Бобрик, ОМ Руденко, ЛЛ Онук, ...
Агроекологічний журнал, 83-91, 2015
52015
Концепція збалансованого розвитку боліт і торфовищ України
ВВ Коніщук
Агроекологічний журнал, 18-23, 2010
52010
Борідник паростковий Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz
ТЛ Андрієнко, ВВ Коніщук, СМ Панченко
Червона книга України. Рослинний світ.–К.: Глобалконсалтинг, 414, 2009
52009
Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz на Західному Поліссі
ТЛ Андрієнко, ВВ Коніщук
Наук. вісн. Волинськ. нац. ун-ту. ім. Лесі Українки. Біол. науки, 129-136, 2008
52008
Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання
ВВ Коніщук
Тараса Шевченка, 2006
52006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20