Подписаться
Наталія Коткова
Наталія Коткова
старший науковий співробітник, ІПР НААН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipr.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційна привабливість підприємства
ОБ Бутнік-Сіверський, ГК Шматкова, НС Силантьєва
82005
Інноваційно-інвестиційне забезпечення технічної модернізації як основа зростання конкурентоспроможності харчової промисловості
О Коваленко, Н Коткова
Продовольчі ресурси 8 (14), 230-240, 2020
72020
Техніко-технологічне оновлення харчової промисловості України: чинники інвестиційно-інноваційного розвитку
НС Коткова
Проблеми економіки, 108-115, 2013
72013
Спиртове виробництво та енергетична безпека України
СТ Олійничук, НС Коткова
Економіка АПК, 60-64, 2014
62014
Формування системи управління інноваційною активностю підприємств з позиції їх життєвого циклу
НС Коткова
Інноваційна економіка, 93-100, 2013
62013
Економетрична оцінка результативності інноваційно-інвестиційного потенціалу в харчовій промисловості України
ОБ Бутнік-Сіверський, НС Коткова
42020
Індикатори розвитку продовольчої системи України в умовах економічних викликів
НС Коткова
Продовольчі ресурси, 229-247, 2019
32019
Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів
НС Коткова
Економіка АПК, 33-39, 2014
22014
Оцінка варіації динаміки урожайності олійних культур в Україні
НС Коткова, ОВ Коваленко
Продовольчі ресурси, 103-111, 2014
22014
Від експортно-сировинного сценарію до конкурентної моделі розвитку економіки України в умовах глобальних викликів
Н Коткова
Продовольчі ресурси 6 (11), 80-92, 2018
12018
Тенденції розвитку виробництва i використання біоетанолу в європейському союзі
НС Коткова
12015
Концептуальний підхід до формування системи показників інноваційно активного промислового підприємства
НС Коткова
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2008
12008
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГНОЗНИХ ОЧІКУВАНЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н Коткова
ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 9 (16), 267-278, 2021
2021
Бутнік-Сіверський ОБ
НС Коткова
Інтелект XXI, 2020
2020
Актуальні аспекти реструктуризації спиртової промисловості в Україні
ОБ Бутнік-Сіверський, НС Коткова
Інтелект XXI, 60-64, 2018
2018
Актуальні аспекти реструктуризації спиртової промисловості України
БСОБ Коткова Н.С.
Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ»., 60-64, 2018
2018
п. 3.3. Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах глобалізації п. 4.4. Інноваційно-інвестиційна складова техніко-технологічного оновлення харчової промисловості України
КН С.
Харчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку, С.232-263, С …, 2016
2016
Пріоритетні напрями імпортозаміщення продовольства в Україні
Г Михайленко, Н Коткова, О Бокій
Продовольчі ресурси 3 (05), 186-193, 2015
2015
Можливості підвищення активної зовнішньої торгівлі України продовольчими товарами
НС Коткова
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки, 81-86, 2015
2015
Виробництво етилового спирту в Україні та продукції на його основі: тенденції розвитку і потенціал забезпечення
ПОП Коткова Н.С., Коваленко О.В.
Наукове видання, ННЦ «ІАЕ», 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20