Підписатись
Володимир Клендій (Volodymyr Klendii)
Володимир Клендій (Volodymyr Klendii)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конспект лекцій з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
ОЛ Ляшук, ВМ Клендій, РВ Хорошун
Тернопіль: Вид. ТНТУ, 302, 2018
522018
Mathematical model of bending vibrations of a horizontal feeder-mixer along the flow of grain mixture
OL Lyashuk, MB Sokil, VM Klendiy, OP Skyba, OL Tretiakov, ...
252018
Структурний синтез гальмівних систем з техніко-економічним обґрунтуванням
ІБ Гевко, РМ Рогатинський, МГ Левкович, ВМ Клендій, ВВ Гупка
Наукові нотатки, 228-233, 2021
202021
Investigation of the stability of the torsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces.
I Hevko, A Dyachun, V Hud, L Rohatynska, V Klendiy
INMATEH-Agricultural Engineering 45 (1), 2015
142015
Study on Nonlinear Model of Dynamics of a System ‘Extruder Elastic Auger Working Body’
O Lyashuk, M Sokil, V Klendiy, O Skyba, V Dmytrenko
Acta technologica agriculturae 19 (4), 101-106, 2016
102016
Longitudinal-angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system
O Lyashuk, V Klendiy, T Pyndus, M Sokil, O Marunych
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 82-89, 2016
102016
Обґрунтування параметрів гвинтових завантажувачів
І Гевко, Ю Тарасюк, В Клендій
Наукові нотатки, 57-62, 2014
52014
Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів
ОЛ Ляшук, ОР Рогатинська, ЛМ Слободян, ВЗ Гудь, ВМ Клендій, ...
Харків: ХНТУСГ, 2019
42019
Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів
ВМ Клендій, СЛ Мельничук
Сільськогосподарські машини, 59-66, 2016
42016
Технологічність конструкцій механізмів з гвинтовими робочими органами
БМ Гевко, АЄ Дячун, ІМ Кучвара, ВМ Клендій
Сільськогосподарські машини, 13-19, 2013
42013
Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням
І Гевко, А Дячун, Л Рогатинська, В Клендій, Р Лотоцький
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 131-139, 2013
42013
Динамічна модель роботи піднімально-транспортної лебідки
БМ Гевко, ОЛ Ляшук, ВМ Клендій, СЛ Мельничук
Перспективні технології та прилади, 7-12, 2016
32016
Обгрунтування конструкцій гвинтових робочих органів екструдерів
ВМ Клендій, ОП Cкиба, ОЛ Третьяков, ТБ Пиндус, ВП Дмитренко
Перспективні технології та прилади, 22-27, 2016
32016
Відпрацювання конструкції гвинтових секційних робочих органів на технологічнісь
БМ Гевко, ВМ Клендій, ТВ Навроцька
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
32015
РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ «СУЦІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ–ПРУЖНИЙ ШНЕКОВИЙ ГВИНТ»
ОЛ Ляшук, ВМ Клендій, ДГ Кондратюк, ВП Дмитренко, ОМ Кондратюк
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 3 (75), 2016
22016
Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом
ВМ Клендій, ВН Клендий
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
22015
Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів
ІБ Гевко, ВМ Клендій
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
22015
Гвинтовий шарнірно-секційний робочий орган
Б Гевко, ВМ Клендій, ТД Навроцька
Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та …, 2015
22015
Обгрунтування конструкцї гвинтового робочого органу екструдера
ОЛ Ляшук, ВМ Клендій, ОЛ Третяков, ВП Дмитренко
ТНТУ, 2015
22015
Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів
Б Гевко, Р Комар, В Клендій, Т Навроцька
Перспективні технології та прилади, 13-16, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20