Владислав Гончаренко, Honcharenko Vladyslav, Goncharenko Vladislav. ORCID.org/0000-0002-0414-8892
Владислав Гончаренко, Honcharenko Vladyslav, Goncharenko Vladislav. ORCID.org/0000-0002-0414-8892
D.Sc.(habil.) in Economics,Professor (full): 1) VN Karazin Kharkiv National University, 2) ПУЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні. / Credit co-operation. The forms of the economic self-help of the …
ВВ Гончаренко
К.: Глобус, 1998
1491998
Кредитні спілки як фінансові кооперативи. Міжнародний досвід та українська практика / Credit unions as financial cooperatives: International experience and Ukrainian practice
ВВ Гончаренко
Міжнародний досвід та українська практика.(повний текст)-К.: Наукова думка, 1997
871997
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
ОВ Шкурупій, ВВ Гончаренко, ІА Артеменко, АА Пожар, ІО Пінчук, ...
Центр учбової літератури, 2011
742011
Становлення свiтової системи кредитної кооперацiї: теорiя, методологiя, практика.
В Гончаренко
Дис. д-ра екон. наук: ТЕКСТ ( DOI: 10.13140/RG.2.2.27435.80160 ), 2002
422002
Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика
ВВ Гончаренко
Автореф. дис. д-ра екон. наук, КНУ імені Тараса Шевченка, 2002
392002
Zovnishnyoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Foreign trade enterprises]
OV Shkurupii, VV Honcharenko, IA Artemenko
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2012
28*2012
Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності
ВВ Гончаренко
УІРФР, 2005
28*2005
Про кредитну кооперацію
В Гончаренко, V Honcharenko
Економіка України - www.academia.edu/41195986/Про_кредитну_кооперацію, 2000
27*2000
Кредитні спілки в системі суб'єктів фінансового ринку
ВВ Гончаренко
Банківська справа, №4, 2000
272000
Теоретико-методологічні підходи до відродження національного кооперативного руху
ВВ Гончаренко
Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.-2001.-№ 5 …, 2001
23*2001
Кредитна кооперація: збудуємо нову фінансову інфраструктуру села
В Гончаренко
Дзеркало тижня.—2006.— №32.- 25 серпня. — http://www. dt. ua/2000/2040 …, 2006
19*2006
Analytical report on the construction of credit cooperation systems of various countries
VV Goncharenko
The Ministry of Finance of Ukraine- http://195.78.68.18/minfin/control/uk …, 2015
18*2015
Silskohospodarski obsluhovuiuchi kooperatyvy: praktychnyi posibnyk [Agricultural service cooperatives: a practical manual]
R Blok, VV Honcharenko, NA Ivanova
Kyiv, 2001
18*2001
Неприбуткова природа кооперативних форм господарювання
ВВ Гончаренко
Регіональні перспективи.-1999.-№ 4 (7).-С. 7-10, 1999
181999
Розвиток кредитних спілок України в умовах фінансової кризи
ВВ Гончаренко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Сер …, 2010
17*2010
Про зміни концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки.
ВВ Гончаренко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (5 (50)), 2014
16*2014
Вплив світової економічної кризи на діяльність кредитних спілок України
ВВ Гончаренко, ОЛ Климко, АА Пожар
Вісник Хмельницького національного університету.-Хмельницький, 141-144, 2010
16*2010
Стратегiї розвитку пiдприємств споживчої кооперацiї України: монографiя
МА Окландер, ОП Чукурна, ВВ Гончаренко
15*2007
Кооператив-особлива форма кооперації та неприбуткової господарської діяльності; Кредитні кооперативні формування у сільському господарстві
ВВ Гончаренко
Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Навчальний посібник …, 2001
15*2001
Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення
МВ Аліман, ЛГ Войнаш, ВВ Гончаренко, СД Гелей, та ін., ЗСД Гелея
Львів: Вид-во Львів. комерційної акад, 976с., 2013
14*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20