Andrii Kozachuk
Andrii Kozachuk
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перекладацький доробок Роми Франко: загальний огляд
АМ Козачук
ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка …, 2011
32011
Особливості мовостилю малої прози Б. Грінченка, Г. Хоткевича та М. Коцю-бинського (порівняльний аспект)
АМ Козачук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
22013
Прочитання українських історизмів у художніх англомовних перекладах межі ХХ-ХХІ ст.
АМ Козачук
Київ:" Аграр Медіа Груп", 2013
12013
Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспекти (дисертація)
АМ Козачук
2018
Використання кіл Ейлера у перекладознавстві
АМ Козачук
Комунікативний дискурс у полікультурному просторі: матеріали Міжнародної …, 2017
2017
Відхилення від авторського мовостилю при перекладі фразеологізмів (на матеріалі перекладів Роми Франко)
АМ Козачук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Елементи формалізації у методології досліджень зі стилістики художнього перекладу
АМ Козачук
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2015
2015
TEXT STYLE TRANSFORMING IN THE PROCESS OF TRANSLATION
AM Kozachuk
Studia Philologica, 108-114, 2015
2015
Особливості структури та змісту глосарію збірок перекладів Роми Франко (на прикладі збірок “From Days Gone By”, Brother Against Brother”, “Between the Trenches”)
А Козачук
Наукові записки, 363-367, 2014
2014
Передача інтерглосем в українсько-англійському художньому перекладі
АМ Козачук
Мовознавчий вісник, 209-214, 2014
2014
CHALLENGES FOR TRANSLATING UKRAINIAN TRADITIONAL FORMS OF ADDRESS INTO ENGLISH
A Kozachuk
TELL ME 2013, 81, 2014
2014
Англомовний переклад української діалектної лексики як чинник стильової трансформації тексту
А Козачук
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика, 173-178, 2013
2013
Lexicological Aspect of Ukrainian-English Translation of Short Prose of the Late 19th-Early 20th Centuries
A Kozachuk
Žmogus kalbos erdvėje, 505-512, 2013
2013
Українсько-англійський переклад емоційної лексики на сучасному етапі (на матеріалі текстів малої прози)
А Козачук
Теоретична і дидактична філологія, 204-213, 2013
2013
ІНТЕРГЛОСАЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕРГЛОСЕМА У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
А Козачук
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний …, 2013
2013
Стиль ТЕКСТУ з позиції ПЕРЕКЛАДАЧА
A Kozachuk
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 1 …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16