Ірина Олександрівна Яковенко / Ирина Александровна Яковенко / Yakovenko Irina / Yakovenko Iryna
Ірина Олександрівна Яковенко / Ирина Александровна Яковенко / Yakovenko Irina / Yakovenko Iryna
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біофізика: підручник
МФ Терещенко, ГС Тимчик, ІО Яковенко
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка 444, 2019
162019
The non-invasive optical glucometer prototype with ellipsoidal reflectors
M Bezuglyi, N Bezuglaya, O Kuprii, I Yakovenko
2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical …, 2018
152018
Біофізика. Практикум
МФ Терещенко, ГС Тимчик, ІО Яковенко
Політехніка, 2019
92019
Повышение достоверности неинвазивного анализа макроэлементов в крови методом цифровой обработки ЭКГ
ИА Яковенко
Вісник НТУУ «КПІ» серія радіотехніка. Радіоапаратобудування., 144-152., 2010
92010
Визначення макроелементів K+, Ca++, Na+ у крові дитини з подальшим оцінюванням гомеостазу
ИА Яковенко, ТР Клочко, ЕА Леус
Вісник НТУУ “КПІ” серія приладобудування., 156-163, 2009
92009
Автоматизация обработки ЭКГ для повышения достоверности диагноза
ИА Яковенко, ТР Клочко, ЕА Леус
Вісник НТУУ “КПІ” серія приладобудування., 155-161, 2010
72010
IMPROVEMENT OF THE CREDIBILITY OF ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAMS FOR BIOMETRIC PERSONAL IDENTIFICATION
ІО Яковенко, ОД Рудий, МО Турчина
Перспективні технології та прилади, 125-130, 2019
32019
BIOMETRICAL IDENTIFICATION ON THE BASIS OF PHOTOPLETHYSMOGRAM FOR AUTOMATED MEDICAL SYSTEMS
ІО Яковенко, ВІ Мартиненко
Перспективні технології та прилади, 120-124, 2019
32019
Неінвазивний моніторинг складу макроелементів в крові/Яковенко ІО, Клочко ТР, Леус ОО
ІО Яковенко
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина і космос» 2009р …, 0
3
Біофізика. Лабораторний практикум
МФ Терещенко, ГС Тимчик, ІО Яковенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
22019
Прилади контролю фізіологічних параметрів людини. Лабораторний практикум. Частина 1
НВ Безугла, ІО Яковенко, МО Безуглий
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
12018
Трансформація дифракційного спектра при кутових нахилах об’єкта
ГС Тимчик, ІО Яковенко, ГС Тимчик, ИА Яковенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
12018
Основной алгоритм обработки ЭКГ для повышения достоверности опредиления макроэлементов в крови
ІО Яковенко, ТР Клочко
Весник НТУУ"КПИ" серия радиотехника, 176-186, 2011
12011
Дія магнітного поля на параметри глибини проникнення фармацевтичних препаратів
ОА Малий, АГ Лєсніков, МФ Терещенко, ІО Яковенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
2019
Система перфорации кожи с автоматическим забором крови
ИА Яковенко
БНТУ, 2019
2019
Біофізика
ГС Тимчик, МФ Терещенко, ІО Яковенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Аналіз глибини проникнення та розсіювання лазерного випромінювання різних типів випромінювачів
В Швидкий, МФ Терещенко, ІО Яковенко
Лазерні технології в клінічній медицині: сучасні тенденції розвитку в …, 2018
2018
СПОСІБ ВИМІРУ І ОЦІНКИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН
МФ Терещенко, МВ Чухраєв, СБ Паньков, ВВ Цапенко, КМ Терещенко, ...
2018
Электронный стетоскоп
ОВ Братанюк, ИА Яковенко
БНТУ, 2018
2018
Перфоратор кожи для забора крови
АВ Горейко, ИО Яковенко
БНТУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20