Подписаться
Валентина Тропіна
Валентина Тропіна
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія Фінансів: Підручник
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник, та ін Тропіна, ВБ
К.: Центр учбової літератури, 2010
130*2010
Налоговые реформы. Теория и практика: монография
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ВБ Тропина, и др.
М.: ЮНИТИ-ДАНА,, 2010
114*2010
Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства
ВБ Тропіна
К.: НДФІ, 368 с, 2008
952008
Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду
АМ Соколовська, ТІ Єфименко, ІО Луніна, ВБ Тропіна, ВІ Зятковський, ...
К.: НДФІ, 320 с., 2006
742006
Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні
ВБ Тропіна
Фінанси України, 15-31, 2008
482008
Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки
І Лютий, В Тропіна
Економіка України, 19-27, 2007
462007
Налоговая система Украины: Учеб. пособие
МВ Гридчина, ВБ Тропина, МИ Вдовиченко
К.: МАУП, 2003
39*2003
Соціальна функція держави та фіскальний механізм її реалізації: теоретико-практичні аспекти дослідження
В Тропіна
Економіка України, 54, 2006
192006
До питання про публічні фінанси
ВБ Тропіна
Фінанси України, 28-34, 2009
182009
Економічна безпека: теоретичні аспекти дослідження
ВБ Тропіна, ІВ Губенко
Науковий вісник ЧДІЕУ, 2011
102011
Суспільні фінінси в реалізації соціальної функції держави
ВБ Тропіна
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
102011
Економічна безпека: теоретичні аспекти дослідження
ВБ Тропіна, ІВ Губенко
Науковий вісник ЧДІЕУ, 16-22, 2011
102011
Фінансові посередники: основні тенденції розвитку в Україні
ВБ Тропіна, ЛВ Лисяк
Економічний простір: Збірник наукових пр, С. 178-184, 2011
92011
Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні
ВБ Тропіна
Тропіна: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. е. н. спец 8 (08), 2009
92009
Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики
В Тропіна, О Гонта
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
82012
Податок із доходів фізичних осіб: новий закон – нові питання
В Тропіна
Фінанси України, 63-68, 2004
82004
Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій
В Тропіна, Д Суховий
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
72013
Цільові фонди у фінансовій системі України
ВБ Тропіна
Наукові праці НДФІ, 165-173, 2005
72005
Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз
ВБ Тропіна
Світ фінансів, 7-15, 2017
62017
Зарубіжний досвід фінансування ресурсозбереження
ВБ Тропіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 952-956, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20