Мойсеєнко Костянтин Євгенійович
Мойсеєнко Костянтин Євгенійович
ДВНЗ "ДонНТУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене donntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства: навч. посiб.
ГМ Дроздова, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
К.: Центр навчальної лiтератури, 2006‐247 с, 2006
282006
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту
ЛВ Батченко, ГМ Дроздова, ВВ Дятлова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: Норд-Прес 244, 36, 2005
202005
Антикризове управління економічною безпекою: монографія
ОС Поважний, НМ Ткачова, ВЛ Пілюшенко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ВІК, 2010
152010
Кон’юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України
ЛВ Батченко, ОГ Ткаченко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Актуальні проблеми економіки, 197-206, 2010
132010
Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия
ГМ Дроздова, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Дроздова ГМ–Донецк, 2005
102005
Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности: учебное пособие
ЛВ Батченко, ЕГ Ткаченко, ТВ Филипенко, КЕ Моисеенко
Донецк: ДонГАУ, 2002
62002
Операційний менеджмент: Навч.-метод. посібник.–2-ге вид., доповн. і переробл
ЛВ Батченко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ДонДУУ, 2005
52005
Механізм функціонування та розвитку соціально-економічної системи
КЄ Мойсеєнко
Зб. наук. праць ДонДУУ:«Перспективи розвитку економіки України в контексті …, 2009
42009
Формування системи соціального захисту України та її складових:[збірник наукових праць ДонДУУ «Проблеми підвищення ефективності управління інноваційними проектами та об’єктами …
ЛВ Батченко
Донецьк 9, 10-21, 2008
42008
Теоретико-методологічні засади державного управління ЗЕД
СФ Поважний, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Державне регулювання розвитку ЗЕД в умовах міжнародних інтеграційних …, 0
4
Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика: монографія
НЮ Рекова, ВП Вишневський, ВД Чекіна, ОВ Вієцька, КЄ Мойсеєнко
Краматорськ: ТОВ «Краматорська типографія, 2016
32016
Синтез методології управління функціонуванням і розвитком соціально-економічної системи
КЄ Мойсеєнко
Менеджер: Вісник Донецького держ. ун-ту упр.–Донецьк: ДонДУУ, 67, 2014
32014
Комунікаційні процеси в міжнародному менеджменті
ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ДонДУУ, 2010
32010
Регіональна диференціація соціального розвитку України
ЛВ Батченко
Менеджер, 2009
32009
зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть: теорiя i практика сучасного менеджменту
ЛВ Батченко, ГМ Дроздова, ВВ Дятлова
32005
Державне регулювання розвитку економічних систем
СФ Поважний, ЛВ Батченко, СМ Науменко
Державне регулювання економiчного розвитку регiону та пiдприємств: зб. наук …, 2004
32004
Методика системної діагностики впливу стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України
ЛВ Батченко
прав. дослідж.-Донецьк: Юго-Восток, 2015
22015
Аналіз змін структури соціально-економічної системи України
КЄ Мойсеєнко
Молодий вчений1.–Херсон: Гельветика, 15, 2014
22014
Сутність зовнішньоекономічної діяльності в системі понять економічної науки/ЛВ Батченко, СЄ Мойсеєнко/Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності …
ЛВ Батченко
Донецьк: ДонДУУ, 94-99, 2011
22011
Методологічні підходи до визначення показників і характеристик функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства
КЄ Мойсеєнко
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20