Мойсеєнко Костянтин Євгенійович
Мойсеєнко Костянтин Євгенійович
ДВНЗ "ДонНТУ"
Підтверджена електронна адреса в donntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства: навч. посiб.
ГМ Дроздова, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
К.: Центр навчальної лiтератури, 2006‐247 с, 2006
252006
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту
ЛВ Батченко, ГМ Дроздова, ВВ Дятлова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: Норд-Прес 244, 36, 2005
232005
Кон’юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України
ЛВ Батченко, ОГ Ткаченко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Актуальні проблеми економіки, 197-206, 2010
142010
Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия
ГМ Дроздова, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Дроздова ГМ–Донецк, 2005
132005
Антикризове управління економічною безпекою: монографія
ОС Поважний, НМ Ткачова, ВЛ Пілюшенко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ВІК, 2010
112010
Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности: учебное пособие
ЛВ Батченко, ЕГ Ткаченко, ТВ Филипенко, КЕ Моисеенко
Донецк: ДонГАУ, 2002
82002
Механізм функціонування та розвитку соціально-економічної системи
КЄ Мойсеєнко
Зб. наук. праць ДонДУУ:«Перспективи розвитку економіки України в контексті …, 2009
52009
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА ЗАСАДАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко, ВП Вишневський, ВД Чекіна, ОВ Вієцька
ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», 2016
42016
Формування системи соціального захисту України та її складових:[збірник наукових праць ДонДУУ «Проблеми підвищення ефективності управління інноваційними проектами та об’єктами …
ЛВ Батченко
Донецьк 9, 10-21, 2008
42008
Операційний менеджмент: Навч.-метод. посібник.–2-ге вид., доповн. і переробл
ЛВ Батченко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ДонДУУ, 2005
42005
Теоретико-методологічні засади державного управління ЗЕД
СФ Поважний, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Державне регулювання розвитку ЗЕД в умовах міжнародних інтеграційних …, 0
4
Синтез методології управління функціонуванням і розвитком соціально-економічної системи
КЄ Мойсеєнко
Менеджер (ДонДУУ), 2014
32014
Методика системної діагностики впливу стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України
ЛВ Батченко
Донецьк: Юго-Восток, 2012
32012
Проблеми вдосконалення державного регулювання ЗЕД: регіональний аспект
ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Актуальні проблеми управління ЗЕД: зб. наук. праць ДонДУУ.–Донецьк: ДонДУУ, 2010
32010
Комунікаційні процеси в міжнародному менеджменті
ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ДонДУУ, 2010
32010
Регіональна диференціація соціального розвитку України
ЛВ Батченко
Менеджер, 2009
32009
зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть: теорiя i практика сучасного менеджменту
ЛВ Батченко, ГМ Дроздова, ВВ Дятлова
32005
Лізингові операції як перспективна форма інвестування підприємств в України
НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко, КВ Вільчевська
Економічний вісник Національного гірничого університету, 68-79, 2005
32005
Державне регулювання розвитку економічних систем
СФ Поважний, ЛВ Батченко, СМ Науменко
Державне регулювання економiчного розвитку регiону та пiдприємств: зб. наук …, 2004
32004
Трансформація структури джерел формування доходної частини місцевих бюджетів в окремих країнах колишнього СРСР
КЄ Мойсеєнко, ІЛ Долозіна
Менеджер, 134-144, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20