Тищенко Андрей Викторович
Тищенко Андрей Викторович
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогрессивная технология выращивания семян люцерны на юге Украины
СП Голобородько, ГВ Сахно, АВ Тищенко
Кормопроизводство, 27-29, 2013
22013
Характеристика основних ознак генофонду багаторічної люцерни та використання його у практичної селекції
О Тищенко, А Тищенко
посібник українського хлібороба 3, 116-118, 2014
12014
Напрями селекції люцерни для умов зрошення
ОД Тищенко, АВ Тищенко
Зрошуване землеробство, 93-95, 2014
12014
Про солестійкість люцерни та шляхи її підвищення
ОД Тищенко, АВ Тищенко, МІ Черниченко
Зрошуване землеробство, 105-108, 2013
12013
Проявление хозяйственно-ценных признаков у люцерны под влиянием инокуляции Rhizobium meliloti
Е Тищенко, А Тищенко, В Нижеголенко
Кормопроизводство 1, 31-33, 2012
12012
О корреляции признаков у люцерны
ЕД Тищенко, АВ Тищенко, ВМ Нижеголенко
Кормопроизводство, 21-22, 2012
12012
Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни на насіння в Південному Степу України
СП Голобородько, АВ Тищенко
Зрошуване землеробство, 209-216, 2011
12011
ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ, СИМБІОЗ ТА КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ОД Тищенко, АВ Тищенко, ЮО Лавриненко
The 11th International scientific and practical conference “Dynamics of the …, 2020
2020
VARIABILITY OF PROTEIN CONTENT IN LINES OF PARENTAL COMPONENTS AND MAIZE HYBRIDS USING DIFFERENT GENETIC PLASMA IN IRRIGATION
T Marchenko, Y Lavrynenko, A Tischenko
International Independent Scientific Journal, 3-9, 2020
2020
Досягнення та перспективи селекції люцерни для умов зрошення
О Тищенко, А Тищенко, Г Куц, О Пілярська
Вісник аграрної науки, 92-98, 2019
2019
Оцінка зразків люцерни на посухостійкість
О Тищенко, А Тищенко, Г Куц, О Пілярська
Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та …, 2019
2019
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ ЛЮЦЕРНИ ЗА УРАЖЕНІСТЮ КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ
ОД Тищенко, АВ Тищенко, ГМ Куц, ОО Пілярська
Оргкомітет конференції, 120, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ПОПУЛЯЦІЙ ЛЮЦЕРНИ
ОД ТИЩЕНКО, АВ ТИЩЕНКО
Зрошуване землеробство 72, 118-121, 2019
2019
Характеристика симбіотичних ознак у генотипів люцерни (Medicago L.) та їх мінливість
РА Вожегова, ОД Тищенко, АВ Тищенко
Plant Varieties Studying and Protection, 45-51, 2018
2018
Люцерна в біологічному землеробстві
О Тищенко, А Тищенко
Круглий стіл, 75-76, 2018
2018
Адаптивність – селекційна ознака
О Тищенко, А Тищенко, О Пилярська
Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи …, 2018
2018
Селекція люцерни в умовах зрошення
О Тищенко, А Тищенко
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2018
2018
Про посухостійкість люцерни
О Тищенко, А Тищенко, Г Куц, А Галега
Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату, 142-144, 2018
2018
Характеристика вихідного матеріалу люцерни
О Тищенко, А Тищенко, Г Куц
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія, 33-39, 2018
2018
ПРО КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ ЛЮЦЕРНИ
ОД ТИЩЕНКО, АВ ТИЩЕНКО, ГМ КУЦ
ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО 70, 88-94, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20