Наталія Карпенко
Наталія Карпенко
Одеський національний економічний університет, кафедра Управління персоналом і економіки праці
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА РЕГІОНАМИ
НВ Карпенко
132014
Управління розвитком людських ресурсів в Україні
НВГК авторів
Одеса, ПАЛЬМІРА, 2009
6*2009
Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання доходів населення
НВ Карпенко
Одеський державний економічний університет, 2008
32008
Проблеми розвитку людського потенціалу в сучасних економічних умовах
НВ Карпенко
Актульные научные исследования в современном мире 2 (5 (37)), 74-80, 2018
12018
Доходи домашніх господарств в умовах економічної кризи
НВ Карпенко
Соціальна відповідальність: сучасні виклики / Міжнародна науково-практична …, 2016
12016
Розбалансованість у сфері доходів населення: регіональний аспект
НВ Карпенко
Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції …, 2015
12015
Ораторське мистецтво викладача як основа професійної майстерності
Н Карпенко
ІІ Міжнародна НМК «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи …, 2019
2019
Коучинг як сучасна технологія розвитку потенціалу студента
НВ Карпенко
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку …, 2018
2018
Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу
Н Карпенко
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць за ред. М. І …, 2018
2018
Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання
ОВ Богданова, Т.І. Збрицька, Т.П. Іванова, Л.В. Карпенко, Н.В. Крівцова, М.С ...
Одеса: ВОІ СОІУ «Атлант», 2018
2018
Institutional aspects of informal employment in the balance of personal income
N Karpenko, M Novytskyi, Н Карпенко, Н Новицкий
Evropský časopis ekonomiky a managementu / European journal of economics and …, 2018
2018
Формування інформаційної культури майбутніх фахівців з економіки
НВ Карпенко
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку, 330-331, 2017
2017
Аналіз наявних доходів населення в регіонах України з акцентом в Одеській області
НВ Карпенко
Развитие науки в ХХІ веке 2, 93-99, 2017
2017
Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення
Атлант, 2017
2017
Економіко–інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект
АЮТ ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, НВ Карпенко, МС Крівцова, ВГ ...
Атлант, 2016
2016
Використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі
НВ Карпенко
Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи …, 2016
2016
Державне регулювання доходів населення в умовах рецесії
НВ Карпенко
Стан та перспективи та перспективи розвитку обліково-аналітичного …, 2015
2015
Забезпечення якості вищої освіти: практична підготовка фахівців
НВ Карпенко
Проблеми та шляхи забезпечення якості економічної освіти в умовах …, 2015
2015
Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення
ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ОВ Йолкіна, НВ Карпенко, ...
Одеський національний економічний університет, 2015
2015
Аналіз рівня заробітної плати та доходів населення: регіональний аспект
НВ Карпенко
Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів, с. 37-39, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20