Подписаться
Наталія Стельмах / Nataliia Stelmakh / Natalia Stelmaсh/ Н.В. Стельмах / Стельмах Н.В.
Наталія Стельмах / Nataliia Stelmakh / Natalia Stelmaсh/ Н.В. Стельмах / Стельмах Н.В.
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Automated generation of the design solution of the assembly in instrument engineering
GS Tymchik, NV Stelmakh, AS Vasyura, W Wójcik, K Muslimov
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
122018
Вибір оптимального технологічного процесу на базі автоматизованої оцінки його техніко-економічних параметрів
НВ Стельмах, СП Сапон, ЯО Рижук
Технічні науки та технології, 089-097, 2020
112020
Програмний модуль для прискореної технологічної підготовки складального дрібносерійного виробництва приладів
НВ Стельмах
Вісн. НТУУ “КПІ”. Машинобудування, 12-17, 2009
92009
Прийняття рішень в автоматизованій системі технологічної підготовки приладобудівного виробництва на базі дискретної оптимізації
НВ Стельмах, ВО Румбешта
Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних …, 2009
92009
Апаратно-програмний комплекс для неінвазивного діагностування карбоксигемоглобіну в потоках крові
ДВ Велигоцький, НВ Стельмах, СО Мамілов, СС Єсьман
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського.–2012.–1/1 (72).–С, 71-74, 0
9
Современные методы мониторинга нейромышечной блокады
ФВ Скрупский, ГС Тымчик, НВ Стельмах
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
82013
Формування моделі опису структу-ри складального виробу в приладобудуванні
Стельмах
8*
Влияние плотности заполнения 3D-печатных моделей на их прочностные характеристики
ИВ Мастенко, НВ Стельмах
БНТУ, 2019
52019
Generative design of a frame type construction
IV Mastenko, NV Stelmakh
KPI Science News, 2021
42021
Аналіз методів топологічної оптимізації при проектувнні елементів приладів
ІВ Мастенко, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
42020
Застосування топологічної оптимізації при проектуванні деталі типу кронштейн
ІВ Мастенко, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
42019
Automated waste sorting system based on visual spectrometry
OI Belman, NV Stelmakh
БНТУ, 2020
32020
Методи виготовлення деталей із композитного матеріалу
ОК Доценко, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
22019
Автоматизований модуль сортування пластикових відходів
Н Стельмах, С Сапон, О Бельман
Технічні науки та технології, 37-44, 2021
12021
Розробка кінематичної схеми маніпулятора будівельного 3D принтера
ОВ Чигрін, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
12021
Analysis Of Strength Criteria In The Design Of Products From Composite Materials
A Dzierwa, N Stelmach
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
12021
Контактна задача для кривошипно-планетарного редуктора
IV Yanchevskyi, P Komada, NV Stelmakh, DM Lytvynenko
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2018
12018
Formation of the Model Structure of Assembly Products in Instrument-Making.
NV Stelmakh
Naukovi visti NTUU-KPI 87 (1), 2013
12013
DEVELOPMENT OF AUTOMATION OF WASTE SORTING AS AN INTEGRAL PART OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
N Stelmakh, O Belman
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 12 (2 …, 2022
2022
Testing the tribological properties of steel elements using the Taguchi method
A Dzierwa, N Stelmakh, P Karasov
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20