Наталія Стельмах / Nataliia Stelmakh / Natalia Stelmaсh/ Н.В. Стельмах / Стельмах Н.В.
Наталія Стельмах / Nataliia Stelmakh / Natalia Stelmaсh/ Н.В. Стельмах / Стельмах Н.В.
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Automated generation of the design solution of the assembly in instrument engineering
GS Tymchik, NV Stelmakh, AS Vasyura, W Wójcik, K Muslimov
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
132018
Вибір оптимального технологічного процесу на базі автоматизованої оцінки його техніко-економічних параметрів
НВ Стельмах, СП Сапон, ЯО Рижук
Технічні науки та технології, 089-097, 2020
92020
Прийняття рішень в автоматизованій системі технологічної підготовки приладобудівного виробництва на базі дискретної оптимізації
НВ Стельмах, ВО Румбешта
Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних …, 2009
92009
Формування моделі опису структу-ри складального виробу в приладобудуванні
Стельмах
9*
Апаратно-програмний комплекс для неінвазивного діагностування карбоксигемоглобіну в потоках крові
ДВ Велигоцький, НВ Стельмах, СО Мамілов, СС Єсьман
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського.–2012.–1/1 (72).–С, 71-74, 0
9
Современные методы мониторинга нейромышечной блокады
ФВ Скрупский, ГС Тымчик, НВ Стельмах
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
72013
Програмний модуль для прискореної технологічної підготовки складального дрібносерійного виробництва приладів
НВ Стельмах
Вісн. НТУУ “КПІ”. Машинобудування, 12-17, 2009
72009
Влияние плотности заполнения 3D-печатных моделей на их прочностные характеристики
ИВ Мастенко, НВ Стельмах
БНТУ, 2019
52019
Аналіз методів топологічної оптимізації при проектувнні елементів приладів
ІВ Мастенко, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
42020
Застосування топологічної оптимізації при проектуванні деталі типу кронштейн
ІВ Мастенко, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
42019
Automated waste sorting system based on visual spectrometry
OI Belman, NV Stelmakh
БНТУ, 2020
12020
Методи виготовлення деталей із композитного матеріалу
ОК Доценко, НВ Стельмах
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
12019
Контактна задача для кривошипно-планетарного редуктора
ІВ Янчевський, П Комада, НВ Стельмах, ДМ Литвиненко, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
12018
Formation of the Model Structure of Assembly Products in Instrument-Making.
NV Stelmakh
Naukovi visti NTUU-KPI 87 (1), 2013
12013
GENERATIVE DESIGN OF A FRAME TYPE CONSTRUCTION
IV Mastenko, NV Stelmakh
KPI Science News, 2021
2021
ANALYSIS OF STRENGTH CRITERIA IN THE DESIGN OF PRODUCTS FROM COMPOSITE MATERIALS
А Дзєрва, Н Стельмах
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування, 46-51, 2021
2021
АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОДУЛЬ СОРТУВАННЯ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ
Н Стельмах, С Сапон, О Бельман
Технічні науки та технології, 37-44, 2021
2021
Analysis of softprom delmia as part of process planning automation
OV Matoshyn, NV Stelmakh
БНТУ, 2021
2021
Automated waste sorting system
OI Belman, NV Stelmakh
БНТУ, 2021
2021
Selection of elementary base to provide technical characteristics of building robot
VA Haidai, NV Stelmakh
БНТУ, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20