Інна Анатоліївна Редька
Інна Анатоліївна Редька
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця ХІХ–початку ХХІ століття)
ІА Редька
Редька Інна Анатоліївна, 2009
272009
Емотивний поворот у віршованому тексті: лінгвопоетична перспектива (на матеріалі лірики Майї Анжелу)
ІА Редька
Наукові записки. Серія: Філологічні науки., 474-479, 2017
42017
Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива
ІА Редька
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 196-209, 2016
32016
Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії
ІА Редька
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія.–К …, 2007
32007
Структура концепту КОЛІР та особливості його мовленнєвого втілення у художніх фотизмах (на матеріалі американської жіночої поезії середини ХІХ–кінця ХХ ст.)
ІА Редька
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія.–К …, 2006
32006
СИНЕСТЕЗІЯ У ВЕРБАЛЬНОМУ ВТІЛЕННІ ТА КОМПОЗИЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ДЖ. ФОРДА “ІМПЕРІЯ МОРОЗИВА”)
ІА Редька, АО Шикальова
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2011
22011
Моделі інтеграції синестезійних мапуваньу формуванні словесно-поетичної синестезії (на матеріалі американської жіночої „холодної” та „гарячої” поезії)
ІА Редька
Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр.–К.: Вид. центр …, 2008
22008
Мережі емотивних кодів поетичного тексту (на матеріалі вірша В. Стівенса" The Planet on the Table")
ІА Редька
Видавничий дім" Гельветика", 2020
12020
Емотивний фокус у варіантах одного вірша (на матеріалі поетичних текстів "The Shadow Bride" та "The Shadow Man")
ІА Редька
Міжнародна науково-пректична конференція "Філологічні науки: сучасний стан …, 2016
12016
Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі
ІА Редька
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
12016
Поліжанровий поетичний текст: міжпарадигмальний вимір
ІА Редька
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
12015
AESTHETIC ASPECT OF EMOTIVENESS OF POETIC TEXT
I Redka
Scientific Journal of Polonia University 3 (46), 88-94, 2021
2021
NOMINATIVE EMOTIVE UNITS IN POETIC TEXT: A COGNITIVE STUDY
I Redka
Scientific Journal of Polonia University 2 (45), 126-132, 2021
2021
EMOTIVENESS OF POETIC TEXT: A CASE OF CONCEPTUAL MODELLING
I Redka
Scientific Journal of Polonia University 1 (44), 131-136, 2021
2021
Конструкт емоціосфера людини у формуванні емотивності поетичного тексту
ІА Редька
Таврійські філологічні читання, 2021
2021
Reading сritically in English
ІА Редька
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Nominative emotive units in poetic text: a cognitive study
ІА Редька
PNAP: Scientific Journal of Polonia University, 119-125, 2021
2021
Образність пригнічених емоцій в аспекті моделювання емотивності поетичних текстів (на матеріалі сучасних англійськомовних віршів)
ІА Редька
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2020
2020
Емотивність англомовного вірша у світлі поетологічних студій
ІА Редька
Нове і традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук …, 2020
2020
Емотивність англомовного сонету
ІА Редька
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету 2 (46), 88-91, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20