Олена Коротун
Олена Коротун
Київський національний торговельно-економічній університет, КНТЕУ, кафедра сучасних європейських мов
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування комунікативної компетентності майбутніх студентів-іноземців у допрофесійній підготовці
ОО Коротун
ОО Коротун, 2012
152012
Рівні сформованості комунікативної компетентності студентів-іноземців
ОО Коротун
Вісн. Київ. нац. ун. ім. Т. Шевченка.–Серія «Соціологія. Психологія …, 2009
7*2009
Методологічні аспекти формування комунікативної компетентності студентів-іноземців.
ОО Коротун
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2009
52009
Структурно-функціональна характеристика комунікативної компетентності студентів-іноземців
ОО Коротун
Проблеми освіти:[наук. зб.].-Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту …, 2010
42010
До питання структури іншомовної комунікативної компетентності [Електронний ресурс]
ОО Коротун
Матеріали проекту «Простір гуманітарної комунікації».–2009.–Режим доступу …, 2009
4*2009
Evaluation semantics in person nominations
OO Korotun
Semantyka otsinky v nominatsiiakh osoby, 86-92, 2001
32001
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION FOR THE" THIRD AGE" LEARNERS
LV Viktorova, AB Kocharian, OO Korotun
Information Technologies and Learning Tools 63 (1), 22-35, 2018
22018
Methodological bases of blended learning in the higher education
O Korotun
Information Technologies in Education, 117-129, 2016
22016
Modern trends in teaching foreign students in Ukraine
O Korotun, Y Tomina
Linguistic Training of Students of Universities of Non-philological …, 2015
22015
Do pytannya struktury inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti [On the question of the structure of foreign language communicative competence] Materialy proektu “Prostir …
K OO
Proc. of the project “Humanitarian communication space”]. Available at: www …, 0
2
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДОРОСЛИХ
Л ВІКТОРОВА, Н БІЛОУС, О КОРОТУН
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (24), 138-143, 2019
2019
Сучасні підходи до іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти
ОО Korotun
Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис»(Науковий вісник НУБіП …, 2018
2018
МЕХАНІЗМИ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
О Коротун
Studies in Comparative Education 1 (2), 2016
2016
Основні детермінанти розвитку іншомовної комунікативної компетентності іноземних студентів
О Коротун
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 111-116, 2015
2015
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ОО Коротун
Проблемы современного педагогического образования, 129-138, 2014
2014
Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння української мови іноземними студентами
О Коротун
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 306-313, 2014
2014
Навчання іноземних громадян в Україні: проблеми та перспективи
ОО Коротун
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ Коротун Олена Олександрівна, старший викладач Відділення …
ТД Цвірова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18