Ганна Малинич  (Hanna Malynych)  Ганна Лаблюк (Hanna Labliuk)
Ганна Малинич (Hanna Malynych) Ганна Лаблюк (Hanna Labliuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки
ГМ Малинич
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
102009
Порівняльний аналіз розвитку ринку страхування життя у країнах світу
ГМ Малинич, АН Малыныч
ТНТУ, 2011
32011
Фінансова надійність страхової компанії як об’єкт статистичного моніторингу
Г Малинич
Актуальні проблеми економічного аналізу, 50-52, 2007
22007
Проблеми формування узагальнюючого статистичного показника фінансової надійності страхової компанії
ГМ Малинич
Культура народов Причерноморья, 2007
22007
Застосування факторного аналізу в оцінюванні фінансової надійності компаній зі страхування життя
ГМ Малинич, АН Малыныч
ТНТУ, АСУ, 2011
12011
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
Сутність фінансових ресурсів банків
Т Смагун, ГМ Малинич
Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2018
2018
Актуальні проблеми економічної безпеки України
НВ Бажанова, ГМ Малинич
ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та …, 2017
2017
Бідність населення планети як одна з глобальних проблем людства
ГМ Малинич
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів освітнього ступеня бакалавр для усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 …
І Маркович, Г Малинич
ТНТУ ім.І.Пулюя, 2017
2017
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та спеціальності …
І Маркович, Г Малинич
ТНТУ ім.І.Пулюя, 2017
2017
The function and development of the insurance market in Ukraine in conditions of globalization
G Malynych
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village edited by: Andrzej …, 2017
2017
Компанії страхування життя у системі пенсійного забезпечення України
ГМ Малинич
Видавець ПП Лисенко ММ, 2017
2017
Соціально-економічні проблеми функціонування ринку страхування життя в Україні
ГМ Малинич
2016
Інноваційні технології у вищій освіті
ГМ Малинич
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Статистичне оцінювання фінансової надійності компаній зі страхування життя в Україні: регіональний аспект
Г Малинич
Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів: механізми, принципи …, 2011
2011
Статистичний аналіз фінансової надійності компаній зі страхування життя в Україні: регіональний аспект
Г Малинич
Прикладна статистика: проблеми теорія та практики, 319-330, 2010
2010
Статистичне дослідження індикаторів забезпечення фінансової надійності компаній страхування життя в Україні: регіональний аспект
Г Малинич
Стратегії інноваційного розвитку економіки: Бізнес, Наука, Освіта: ІІ …, 2010
2010
Макроекономічні індикатори стану та розвитку ринку страхування життя в Україні
Г Малинич
Політ. Сучасні проблеми науки. Х Міжнародна науково-практична конференція …, 2010
2010
Напрямки використання математичних методів в оцінці фінансової надійності страхової компанії
ОІ Демчишин, Г Малинич
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20