Ганна Малинич  (Hanna Malynych)  Ганна Лаблюк (Hanna Labliuk)
Ганна Малинич (Hanna Malynych) Ганна Лаблюк (Hanna Labliuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки
ГМ Малинич
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
92009
Порівняльний аналіз розвитку ринку страхування життя у країнах світу
ГМ Малинич, АН Малыныч
ТНТУ, 2011
42011
Фінансова надійність страхової компанії як об’єкт статистичного моніторингу
Г Малинич
Актуальні проблеми економічного аналізу, 50-52, 2007
22007
Проблеми формування узагальнюючого статистичного показника фінансової надійності страхової компанії
ГМ Малинич
Культура народов Причерноморья, 2007
22007
Застосування факторного аналізу в оцінюванні фінансової надійності компаній зі страхування життя
ГМ Малинич, АН Малыныч
ТНТУ, АСУ, 2011
12011
Ринок заморожених ягід в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку
ГМ Малинич, Ч Олеся
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2020
2020
The Need of “Y” and “Z” Generations Soft Skills Development in Higher Education as a Requirement of the Modern Job Market
H Malynych, O Slyvka, M Sokol
Novelty & Co., Ashok Rajpath, 2020
2020
Status, trends and development of the life insurance market in Ukraine and in the world in conditions of financial globalization
H Malynych, N Bazhanova
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019, 233-243, 2019
2019
ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СК «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»)
ВП Братюк, ВМ Батуріна, ІЮ Кисільова, НО Кобилинець, ГМ Малинич, ...
З-41 Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня …, 2019
2019
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
Сутність фінансових ресурсів банків
Т Смагун, ГМ Малинич
Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2018
2018
Актуальні проблеми економічної безпеки України
НВ Бажанова, ГМ Малинич
ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та …, 2017
2017
Бідність населення планети як одна з глобальних проблем людства
ГМ Малинич
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів освітнього ступеня бакалавр для усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 …
І Маркович, Г Малинич
ТНТУ ім.І.Пулюя, 2017
2017
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та спеціальності …
І Маркович, Г Малинич
ТНТУ ім.І.Пулюя, 2017
2017
The function and development of the insurance market in Ukraine in conditions of globalization
G Malynych
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village edited by: Andrzej …, 2017
2017
Компанії страхування життя у системі пенсійного забезпечення України
ГМ Малинич
Видавець ПП Лисенко ММ, 2017
2017
Соціально-економічні проблеми функціонування ринку страхування життя в Україні
ГМ Малинич
2016
Інноваційні технології у вищій освіті
ГМ Малинич
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
Статистичне оцінювання фінансової надійності компаній зі страхування життя в Україні: регіональний аспект
Г Малинич
Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів: механізми, принципи …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20