Гавриліна (Прокушенкова) Олена Геннадіївна
Гавриліна (Прокушенкова) Олена Геннадіївна
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, факультет ветеринарної медицини
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Histoarchitectonics of the parenchyma of lymph nodes of mammals with different structure of intranodal lymphatic channel
PN Gavrilin, EG Gavrilina, VV Evert
Ukrainian Journal of Ecology 7 (3), 96-107, 2017
212017
The compartments of the parenchyma of the lymph nodes in the newborn domestic bull (Bos taurus)
PN Gavrilin, OG Gavrilina, MV Kravtsovа
REGULATORY MECHANISMS IN BIOSYSTEMS 8 (2), 169-178, 2017
182017
Prenatal morphogenesis of compartments of the parenchyma of the lymph nodes of domestic cattle (Bos taurus)
PN Gavrilin, MA Lieshchova, OG Gavrilina, TF Boldyreva
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (1), 95-104, 2018
152018
Peculiarities of structural and functional organization of Domestic Bull’s lymph nodes parenchyma (Bos primigenius taurus L.)
PN Gavrilin, EG Prokushenkova, DN Masjuk, NG Perepechaeva
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
132013
Structural and functional units of parenchyma of lymph nodes of dromedaries (Camelus dromedarius)
PN Gavrilin, OG Gavrilina, VV Brygadyrenko, DE Rahmoun
Regulatory mechanisms in biosystems 8 (3), 232-333, 2017
92017
Імунокомпетентні структури шлунка як прояв природної резистентності організму в поросят
БВ Криштофорова, ЕГ Прокушенкова
Ветеринарна медицина України, 20-23, 2008
82008
Typological features of the nervous system of cows depending on the reactivity and stress resistance
LV Karlova, L Karlova, LV Karlova, LV Karlova, LV Karlova, L Karlova, ...
Alex Matsyura Press, 2018
62018
Особливості структурно-функціональної організації паренхіми лімфатичних вузлів великої рогатої худоби в ранньому постнатальному онтогенезі
ПМ Гаврилін, ОГ Гавриліна, НГ Перепечаєва
Прикладні аспекти морфології: Збірник матеріалів науково-практичної …, 2016
6*2016
Методичні особливості застосування імуногістохімічної діагностики цирковірусної інфекції свиней
ОГ Гавриліна, ВВ Еверт
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 294-301, 2016
52016
Методичні особливості застосування імуногістохімічного аналізу для діагностики вірусних хвороб птиці
ПМ Гаврилін, ВС Недзвецький, ОГ Прокушенкова, ДМ Масюк
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: „Ветеринарна …, 2011
5*2011
Metodychni osoblyvosti zastosuvannia imunohistokhimichnoi diahnostyky tsyrkovirusnoi infektsii svynei [Methodical features of application of immunohistochemical diagnostics of …
OG Gavrilina, VV Evert
Problems of animal science and veterinary medicine: Veterinary sciences …, 2016
42016
Особливості лабораторної діагностики еймеріозу кролів
ОГ Гавриліна, А Колесник
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
4*2016
Судово-ветеринарне визначення видової належності тварини за окремими фрагментами тіла
ПМ Гаврилін, ІВ Яценко, ОГ Прокушенкова
Проблеми зооінжене-рії та ветеринарної медицини. Зб. наук. праць ХДЗВА 24 (2 …, 2012
42012
Influence of formic acid on the vitality of Strongyloides papillosus
ОО Boyko, OG Gavrilina, PN Gavrilin, YA Gugosyan, VV Brygadyrenko
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
22018
Особенности патоморфологии органов иммунной системы свиней при синдроме мультисистемного истощения в зависимости от стадии развития инфекционного процесса
ПН Гаврилин, ВВ Эверт, ЕГ Прокушенкова
Інноваційні технології та інтенсифікація роз-витку національного виробництва …, 2015
2*2015
Патоморфологічні зміни в органах та ткани-нах при цирковірусній інфекції свиней
ПМ Гаврилін, ДМ Масюк, ОГ Прокушенкова
Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології: матеріали ІІ …, 2013
2*2013
Особливості імуногістохімічної діагностики цирковірусної інфекції свиней
ПМ Гаврилін, ДМ Масюк, ОГ Прокушенкова
Десятий міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медици-ни: матеріали …, 2012
22012
Морфологічні критерії ідентифікації патогістологічних змін в органах і тканинах при цирковірус-асоційованих синдромах свиней
ПМ Гаврилін, ВС Недзвецький, ОГ Прокушенкова
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету 40 …, 2012
22012
Морфогенез тканинних компонентів та імунних структур різних частин шлунка поросят
ОГ Прокушенкова
ПФ НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет", 2007
22007
Иммунные структуры желудка поросят
ЕГ Прокушенкова
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 161-163, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20